Overuren of overwerken?

Contract-arbeidsorganisatie-nachtarbeid
Wat is overwerk? En hoeveel overuren mag je maken? En hoe zit het met de uitbetaling en de inhaalrust?

Wat is overwerk?

Wanneer je meer dan 9 uur per dag of 38 uur per week werkt, ben je aan het overwerken. Die 9 of 38 uur kunnen lager zijn, wanneer dit in een cao werd vastgelegd. Het overwerken geeft recht op overloon. In de meeste gevallen moet het met inhaalrust gecompenseerd worden.
Overwerk is strikt gereglementeerd. De dag- en weekgrenzen kunnen overschreden worden bij een abnormale verhoging van het werk op onvoorzienbare en onregelmatige ogenblikken. En dat mits voorafgaandelijke toestemming van de vakbondsafvaardiging en arbeidsinspectie. De werknemers moeten minstens 24 uur op voorhand door aanplakking worden verwittigd. En zwangere werkneemsters mogen geen overuren doen.

Hoeveel overuren mag je doen?

De overuren moeten binnen de volgende perken blijven: 11 uur per dag, 50 uur per week (sectorale verhoging mogelijk), 65 uur per kwartaal (ook hier zijn verhogingen mogelijk).

Hoeveel overloon krijg je betaald?

In geval van overwerk moet er een toeslag betaald worden van 50% op het gewone loon. De vermeerdering loopt op tot 100% voor overwerk op zon- en feestdagen. Het overloon is ook verschuldigd voor overuren die gepresteerd werden in overtreding met de wet. Het overloon geniet een fiscale voordeelregeling.

Inhaalrust in plaats van overloon?

Het overloon kan worden vervangen door bijkomende compenserende rustdagen wanneer dit werd vastgelegd in een cao. Voor elk uur aan 150% moet minstens een half uur rust worden toegekend. En voor elk uur aan 200% minstens 1 uur rust. Deze inhaalrust moet binnen de 3 maanden worden ingehaald (ook hier kan van afgeweken worden).

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):