Aangepast werk voor mensen voor met medische beperking

Aangepast werk-arbeidshandicap
Wanneer je een lichamelijke, verstandelijke of psychische arbeidshandicap hebt, is het vaak niet makkelijk om een job te vinden die bij jouw mogelijkheden en beperkingen past.  
Hieronder een aantal situaties kort op een rijtje.  

Ondervind je moeilijkheden om je huidige job uit te (blijven) oefenen?

 • Vanuit de overheid bestaan er tegemoetkomingen om het materiaal en kledij aan te kopen die je nodig hebt om je werk goed uit te voeren, denk aan een braillelezer of spraakherkenningstechnologie. 
 • De werkgever kan een tegemoetkoming krijgen om je arbeidspost (bijvoorbeeld de machine waaraan je tewerkgesteld bent) aan te passen. 
 • Misschien heb je recht op een VOP-premie (een tegemoetkoming voor de werkgever om je in dienst te nemen en houden) 
Over deze en andere ondersteuningsmaatregelen kom je alles te weten op de website Terug in het zadel. Een overzicht van alle tewerkstellingsmaatregelen vind je terug op Aan de slag
Vragen of advies nodig? Neem contact op met je ACV-bijblijfconsulent  of met een  VDAB-consulent

Nood aan een nieuwe richting?

Soms is het ondanks de nodige aanpassingen niet langer vanzelfsprekend de vorige/huidige job verder uit te oefenen. 
 • De tijd nemen om even stil te staan bij wie je bent, wat je kan en wat je graag  zou willen doen kan je mogelijk nieuwe inspiratie bieden.  
 • Je kunt hiervoor ook beroep doen op gespecialiseerde begeleiding
 • Heb je een voor jou uitdagende nieuwe richting op de arbeidsmarkt gevonden? Lees dan zeker eens de tips onder het luikje solliciteren en onder het luik opleidingen
 • De ACV-bijblijfconsulenten organiseren regelmatig infosessies, bijvoorbeeld rond het thema burn-out. 

Toch nog op zoek? 

Sociale economie
Misschien is de sociale economie iets voor jou. Deze sector is er voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. De sector omvat heel wat bedrijven, gaande van maatwerkbedrijven en werking rond arbeidszorg tot de lokale diensteneconomie waarin de buurt- en nabijheidsdiensten actief zijn samen met alle lokale initiatieven. 
De sector biedt normale jobs aan met een gewoon salaris. Alleen het werk is aangepast aan jouw mogelijkheden. 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Als werkloze kan je misschien ook terecht in het PWA-stelsel. Wie een erkenning van 33% arbeidsongeschiktheid heeft, kan bij voldoende uren PWA ook een tijdelijke vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt verkrijgen. 
 • Je vindt er alles over op de website van de RVA 

Nieuwe website Terug in het zadel

Werkhervatting na langdurige afwezigheid

"Wie wil kan werken." Je hoort het meer en meer schaamteloos en kritiekloos. Alsof dat de waarheid is. Onze maatschappij lijkt meer en meer op een survival of the fittest. Wat als werken plots niet meer lukt zoals voorheen omdat ziekte, ongeval, psychische problemen, rugklachten... dit onmogelijk maken? 
Gelukkig bestaan er tal van re-integratiemaatregelen. Maar die zijn vaak niet gekend. De diversiteitsconsulenten van ACV zetten de website www.teruginhetzadel.be op om werknemers(afgevaardigden) te ondersteunen. Zo kan een werkhervatting vlotter verlopen en is er meer kans op slagen. 

Bezoek de website terug in het zadel.be

Help arbeidsongeschikten terug in het zadel
Lees op www.teruginhetzadel.be wat je als vakbondsafgevaardigde voor langdurig arbeidsongeschikte leden kan doen.
 • De site biedt aanknopingspunten rond re-integratie van langdurig zieken.
 • Gebruik de fiches in het vakbondswerk. 
 • Bijvoorbeeld rond de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, re-integratiemaatregelen bij beroepsziekte, progressieve tewerkstelling, bijscholing, aangepast werk, regionale ondersteunende maatregelen voor personen met een handicap.Vragen?  
 • Mail ons erover zodat we deze site met jullie input verder kunnen laten groeien.
 • Meer lezen?
  Download het artikel dat in ACV-Vakbeweging verscheen (812, november 2014, lees ook de getuigenis van Hilde die haar re-integratie uiteindelijk met succes afrondde)