Specifieke overeenkomsten

Hoe zit het met de verkorte opzeg bij startbaanovereenkomsten?

De startbaanovereenkomst is geen apart type overeenkomst. Het kan gaan om een arbeidsovereenkomst, een leer-  of een andere opleidingsovereenkomst. De leer- en andere opleidingsovereenkomsten blijven volledig ongewijzigd. Voor de startbaan-arbeidsovereenkomsten blijft de verkorte opzeg door de werknemer, arbeider of bediende, in de eerste 12 maanden wanneer hij een andere baan vindt onverkort van toepassing. Voor de opzeg door de werkgever en de carenzdag gelden sinds 1 januari 2014 de nieuwe regels inzake het eenheidsstatuut zoals die voor andere arbeidsovereenkomsten gelden. 

Is er een impact op de industriële leerovereenkomsten?

Niet inzake opzeg: de specifieke regels inzake de opzeg van industriële leerovereenkomsten blijven ongewijzigd. Inzake schorsing van de arbeidsovereenkomsten gelden dezelfde uitgangspunten als werknemers. Dit betekent dat de carenzdag ook hier werd afgeschaft.  

Is er een impact op vervangingsovereenkomsten?

Vervangingsovereenkomsten kunnen zoals voorheen voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur gesloten worden, waarin afwijkende opzegtermijnen voorzien kunnen worden bij terugkeer van de vervangen werknemer. Voor een beëindiging van de overeenkomst buiten het geval van terugkeer van de vervangen werknemer:
  • gelden de nieuwe, eengemaakte opzegtermijnen zo het gaat om een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur;
  • kunnen zowel werkgever als werknemer de vervangingsovereenkomst voor bepaalde duur opzeggen gedurende de eerste helft ervan, uiterlijk gedurende de eerste zes maanden.