Ontslag: sectoren met verkorte opzeg

Ik werk in een sector die nog onder de verkorte opzegtermijnen (cao nr. 75) valt, en heb ander werk gevonden. Vreemd genoeg is de opzegtermijn bij tegenopzeg voor mij langer dan de normale opzegtermijn die ik zou moeten respecteren. Welke opzeg moet ik geven?

Een werknemer is nooit verplicht om gebruik te maken van de tegenopzeg. Je mag met andere woorden altijd de opzegtermijnen die normaliter op je van toepassing zijn gebruiken, ook al heb je ander werk gevonden. Wanneer die 'normale' opzegtermijnen korter zijn dan de specifieke termijnen  bij tegenopzeg, gebruik je dus best de 'normale' opzegtermijnen. Je hoeft je hiervoor niet te verantwoorden. 

Ik werk in een sector die gedeeltelijk onder de verkorte opzegtermijnen (cao nr. 75) valt. Wat bij ontslag met het oog op SWT (of pensioen of herstructureringen) voor schijven die voor het gewone ontslag de algemene regeling volgen, maar voor SWT (of pensioen of herstructurering) een opzeg hadden beneden de cao 75? (bijvoorbeeld PC 126 na 20 jaar anciënniteit)?

Indien voor het ‘gewone’ ontslag de algemene regeling van toepassing zou zijn, dan is voor het ontslag met het oog op SWT (of herstructurering of pensioen) eveneens de algemene regeling van toepassing. Indien voor het ‘gewone’ ontslag de verkorte termijnen (cao nr. 75) van toepassing zijn, dan zijn voor het ontslag met het oog op SWT (of herstructurering of pensioen) eveneens de verkorte termijnen van toepassing.