Wat verdient een uitzendkracht?

Als uitzendkracht heb je recht op hetzelfde loon als de vergelijkbare vaste werknemers met eenzelfde functie in de onderneming waar je werkt. Als de vaste werknemers andere loonvoordelen genieten zoals maaltijdcheques, ecocheques, verplaatsingskosten, ploegenpremies enz. heb je daar als uitzendkracht ook recht op. Dit loon en eventuele andere voordelen worden betaald door het uitzendkantoor. 

Let op: creatieve bedrijven

Ook al heb je als uitzendkracht recht op hetzelfde loon als de beginnende vaste werknemer voor hetzelfde werk, de vergelijking gebeurt vaak niet correct. Meestal is de vergelijkbare werknemer een beginnende werknemer (minimumloon). Bedrijven zijn erg creatief met het bedenken van nieuwe functies en taakomschrijvingen die dan net niet één op één matchen met een beter betaalde functie. Bovendien evolueren taakomschrijvingen wel eens, waardoor de concrete invulling misschien niet meer overeenstemt met de functie die je uitoefent. Bij twijfel kan je je best richten tot een vakbondsafgevaardigde, bij een ACV-dienstencentrum in jouw buurt of via het contactformulier
Je loon als interim hangt af van het soort werk dat je doet en de sector waarin je werkt. In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een ‘premie voor aanvullend pensioen’ bovenop hun brutoloon. Deze premie, loonschalen of barema’s zijn vastgelegd in onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Als je wil weten welke loonschaal op jou van toepassing is, kan je contact opnemen met: de vakbondsafvaardiging van het ACV in de onderneming waar je werkt of de vakbondsverantwoordelijke van je beroepscentrale.

Bedrijfsvoorheffing op het loon van uitzendkrachten

De fiscale wetgeving verplicht uitzendkantoren om bedrijfsvoorheffing in te houden op het loon. Meestal wordt de ingehouden belasting op het loon voor uitzendkrachten beperkt tot het wettelijk minimum (11,11%). Hierdoor houd je als interim een hoger nettoloon over dan vaste werknemers, maar stemt dit niet overeen met de uiteindelijke belasting die je moet betalen. Om te vermijden dat je achteraf belastingen moet bijbetalen passen veel interimkantoren al een verhoogde voorheffing toe. Soms moet je daarnaar vragen.
Je kan altijd aan het interimkantoor vragen om je bedrijfsvoorheffing aan je beroepsactiviteit of aan je gezinssituatie aan te passen. Wil je weten hoeveel de bedrijfvoorheffing bedraagt? Via de bruto-nettocalculator kun je de juiste bedrijfsvoorheffing voor jouw situatie bepalen. 

Andere loonvoordelen

Als de vaste werknemers andere loonvoordelen genieten, dan heb je daar als uitzendkracht ook recht op! Soms worden dergelijke voordelen pas toegekend na 6 maanden dienst, waardoor je er als uitzendkracht geen recht op heb. Bij twijfel of vragen, helpt bij de ACV-vakbondsafgevaardigden in het bedrijf waar je werkt je graag verder.

Meer info over je rechten?