Uitzendkrachten verdienen beter

De uitzendsector is in opmars. Vorig jaar hebben 652 338 werknemers minstens een dag als uitzendkracht gewerkt. Dat komt overeen met 109 399 voltijds equivalenten. Maar werken als uitzendkracht is en blijft synoniem voor kwetsbare jobs. Uitzendkrachten verdienen beter.

Onze eis: een correct loon

De federatie van de werkgevers van uitzendkantoren (FEDERGON) houdt ervan om uit te pakken met de “succesverhalen” en de positieve getuigenissen van uitzendkrachten die dankzij uitzendwerk weer “opleefden” en kansen kregen om hun loopbaan een nieuwe wending te geven. 
Het ACV brengt een ander - genuanceerder - verhaal: werken als uitzendkracht blijft synoniem voor kwetsbare jobs, door de werkonzekerheid en door de arbeids- en loonvoorwaarden. 
In mei 2017 voert het ACV actie waarbij de focus ligt op een kernaspect van uitzendarbeid: het loon. Wij eisen een correct loon voor uitzendkrachten in plaats van een onbetamelijk loon.

De letter van de wet...

In theorie worden uitzendkrachten beschermd door artikel 10 van de wet van 87 op uitzendarbeid.
“Het loon van de uitzendkracht mag niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vast werknemer door de gebruiker was in dienst genomen.”
Dit beginsel is niet enkel van toepassing op de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden overeengekomen op sectorvlak, maar ook op alle in de onderneming vastgelegde toeslagen en vergoedingen, waarop de vaste werknemers recht hebben.

... blijft dode letter

Op het terrein gaat het er anders aan toe. Volgens een bevraging door HIVA (KU Leuven) in 2013 worden uitzendkrachten gemiddeld 22% minder betaald dan andere werknemers. Het gemiddelde brutoloon van de uitzendkracht bedroeg toen 2123 euro. 
Vanwaar deze verschillen?
Tal van gebruikers kennen niet dezelfde extralegale voordelen toe. Premies of overloon die toegekend worden aan vaste werknemers worden “vergeten” als het gaat om uitzendkrachten. De anciënniteit wordt niet altijd erkend, wat een impact heeft op de loopbaan en het pensioen. 
De lijst van misbruiken groeit alsmaar verder aan. De wet schetst tamelijk goed wat de loonvoorwaarden van uitzendkrachten zijn. Het probleem zit in de toepassing van de wet.

Uitzendwerk moet een uitzondering blijven

Terwijl de uitzendsector uitzendwerk wil banaliseren en uitbreiden, lijkt het ons belangrijk in herinnering te brengen dat uitzendwerk een uitzondering moet blijven, een tijdelijk middel om zich aan te passen aan een uitzonderlijke situatie.