Ik werk met dagcontracten. Is dat normaal?

Dagcontracten zijn enkel toegelaten wanneer er aan specifieke voorwaarden wordt voldaan en het bedrijf het gebruik hiervan kan rechtvaardigen met cijfers. Het bedrijf is bovendien verplicht om elk semester de ondernemingsraad/ vakbondsafvaardiging te informeren en te raadplegen over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten. Bij afwezigheid van een vakbondsdelegatie in het bedrijf moet het bedrijf deze informatie doorgeven aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. 
Opeenvolgende dagcontracten zijn interimcontracten bij eenzelfde gebruiker binnen een duur van maximaal 24 uur en die elkaar opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag of door een gewone inactiviteitsdag bij de gebruiker. 
Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten wordt geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van juli 2013 (CAO 108). De regelgeving rond het gebruik van opeenvolgende dagcontracten werd in de zomer van 2018 verstrengd. Opeenvolgende dagcontracten zorgen voor onzekerheid. Je weet nooit wanneer je zal werken en je bent nooit zeker van je inkomen en daar wil het ACV komaf mee maken! 

Recht op contract langere duur?

Werk je voor een langere periode met (opeenvolgende) dagcontracten in hetzelfde bedrijf? Misschien heb je inmiddels wel recht op een contract van langere duur. Informeer je bij ACV-vakbondsafgevaardigde in het bedrijf waar je werkt of bij een ACV-dienstencentrum in je buurt. 

Verboden in bouwsector

Dagcontracten zijn verboden in de bouwsector! De bouwsector legt nog andere beperkingen op, zo mogen bouwbedrijven geen beroep doen op uitzendkrachten ter vervanging van tijdelijk werkloze vaste werknemers, ook niet in geval van schorsing (vakantie, inhaalrust ...). 

Nog vragen?