Heeft een uitzendkracht recht op betaalde feestdagen?

Als interimkracht heb je recht op betaalde feestdagen. Die dagen worden vergoed door het uitzendkantoor, maar zorgen weleens voor discussie. Omdat een aantal uitzendkantoren het recht op een feestdag proberen te omzeilen, zijn er wetsaanpassingen die dat verhinderen. 

Feestdagen die vallen tussen 2 contracten

Feestdagen die aaneensluitend vallen tussen 2 contracten (bij hetzelfde uitzendkantoor én dezelfde onderneming) moeten uitbetaald worden door het uitzendkantoor, dat geldt ook voor feestdagen die vallen vóór of na een weekend. Valt de feestdag op een normale inactiviteitsdag (bv. zondag), dan heb je recht op een vervangingsdag in zoverre dat deze vervangingsdag valt tijdens jouw contract. Deze dag wordt in grote ondernemingen vastgelegd in de ondernemingsraad en staat ook vermeld in een jaarlijkse mededeling aan het personeel. Als er geen vervangingsdag vastgelegd werd, kan je in samenspraak met je baas zelf een dag kiezen. Als er geen akkoord bereikt wordt, dan zal de eerste activiteitsdag die volgt op de feestdag gelden als vervangingsdag. 
3 voorbeelden:
  • Werk je als uitzendkracht bijvoorbeeld op dinsdag 10 november en donderdag 12 november via hetzelfde uitzendkantoor bij dezelfde onderneming? Dan moet het uitzendkantoor je de feestdag van 11 november betalen.
  • Valt de feestdag op een vrijdag, en werkte je donderdag en de maandag daarop via het zelfde uitzendkantoor en bij dezelfde onderneming (en zijn zaterdag en zondag 2 gewone inactiviteits dagen)? Dan moet het uitzendkantoor je die feestdag betalen.
  • Stel: 1 november valt op een zondag. Dan kijk je als uitzendkracht naar de dag waarop 1 november wordt vervangen binnen de onderneming waarin je op dat moment werkt. Voor dergelijke vervangingsdagen geldt dan dezelfde regel: ben je de dag ervoor en erna onder contract? Dan heb je recht op de uitbetaling van de feestdag.
Deeltijdse werknemers (met vaste dagen en een vast uurrooster hebben geen recht op een betaalde feestdag die zou vallen tijdens een gewone periode van inactiviteit). Stel: je werkt nooit op woensdag en werkte op dinsdag en donderdag, en de feestdag valt op een woensdag, dan heb je geen recht op een betaalde feestdag. 

Betaling van feestdagen na het einde van het contract

Soms heb je ook recht op de betaling van feestdagen (of compensatiedagen die feestdagen vervangen) die vallen na het einde van het interimcontract:
  • Uitzendopdracht van minder dan 15 dagen: géén recht op loon voor feestdagen die vallen na het einde van de opdracht.
  • Uitzendopdracht van 15 dagen tot 1 maand: recht op loon voor één feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van de uitzendopdracht.
  • Uitzendopdracht langer dan één maand: recht op loon voor alle feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van de uitzendopdracht. 
Je hebt geen recht meer op een feestdag na het einde van het uitzendcontract als je bij een nieuwe werkgever (of uitzendkantoor) werkt. Dan betaalt je nieuwe werkgever immers de feestdag.

Meer info over je rechten?