Hogere eindejaarspremie en syndicale premie

Hogere eindejaars- en syndicale premie voor uitzendkrachten

Binnen de uitzendsector is na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel nu ook een akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie. Uitzendkrachten in bijvoorbeeld horeca of transport die 10 uur per dag werken, krijgen na 50 dagen (494 uren) een eindejaarspremie in plaats van pas na 65 dagen. De syndicale premie wordt verhoogd met 4 euro en stijgt van 100 euro naar 104 euro.

Deze verbeteringen komen bovenop de loonsverhogingen, tot 0,8%, die de uitzendkrachten bekomen door de cao’s die voor de gebruikende ondernemingen worden afgesloten in het kader van het sociaal akkoord dat het ACV vorig jaar onderhandelde voor de privésector. Door het principe van gelijk loon voor gelijk werk delen ook de uitzendkrachten daarin.
 
“Stap voor stap worden via al deze akkoorden de loons- en arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten stelselmatig verbeterd. Het is belangrijk dat we ook voor deze werknemers vooruitgang kunnen boeken”, zegt Mathieu Verjans, nationaals secretaris van het ACV. “Het ACV zal nu een verbetering van de verplaatsingsvergoedingen voor uitzendkrachten op tafel leggen. Daarover willen we in 2017 een akkoord sluiten.”

Eindejaarspremie

De eindejaarspremie bedraagt vanaf dit jaar 8,33% van de lonen die een uitzendkracht verdiend heeft tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van dit jaar. Dit brutobedrag van de premie wordt verminderd met RSZ-bijdrage van werknemers (13,07%) en met bedrijfsvoorheffing (23,22%). Wie bijvoorbeeld 12 maand lang 1.500 euro bruto per maand verdiende als uitzendkracht, krijgt netto 1.001 euro als eindejaarspremie. Om recht te hebben op de eindejaars- en vakbondspremie volstaat een tewerkstelling als uitzendkracht gedurende 65 arbeidsdagen ofwel, vanaf 2016, gedurende 494 uren tijdens de periode van 1 juli tot en met 30 juni. De 65 arbeidsdagen en de 494 uren mogen bij meerdere uitzendkantoren en gebruikers gepresteerd zijn. 

Vakbondspremie

De vakbondspremie voor uitzendkrachten bedroeg 100 euro. Dat wordt nu 104 euro. Deze premie wordt uitbetaald aan uitzendkrachten die lid zijn van een vakbond en voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op een eindejaarspremie. Het is een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van de vakbondsbijdrage. 
Om in 2016 recht te hebben op deze syndicale premie, moet je tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 gedurende minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht hebben gewerkt. 
Enkel het ACV kan je vakbondspremie uitbetalen.

Let op.
Als lid van het ACV ontvang je je syndicale premie automatisch door je eindejaarspremie-attest te bezorgen aan het ACV (dus niet aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten of aan een andere vakbond). Je kan het formulier in de loop van december en januari bezorgen aan de ACV-vakbondsafdgevaardigde in de onderneming waar je werkt of binnenbrengen in het dienstencentrum bij jou in de buurt.
Het Fonds Interim verstuurt alle formulieren begin december (tot ongeveer midden december) aan uitzendkrachten die recht hebben op zo’n premie. Deel B van dit formulier moet dan bij ons binnengebracht worden. Wij storten de eindejaarspremie + 104 euro syndicale premie. Als je eind december nog geen formulier hebt ontvangen, stuur dan een mail naar interim@acv-csc.be. We doen dan het nodige.

Meer info?