Jaarlijkse vakantie en vakantiegeld

Jaarlijkse vakantie
Betaald verlof en feestdagen maken integraal deel uit van het loon en in theorie zijn ze dezelfde, of je nu een uitzendkracht bent of een vaste werknemer. In de praktijk is het wel anders. In de meeste gevallen krijgen uitzendkrachten niet de kans om hun betaald verlof tijdens hun tewerkstelling in de onderneming te nemen. Daardoor ontstaat een sneeuwbaleffect op het loon van de uitzendkracht.

Hoe neem je je betaald verlof?

Je kan het uitzendkantoor vragen om je verlof tijdens je overeenkomst op te nemen. In het algemeen weigeren uitzendkantoren dat. Als je een dergelijk schriftelijk antwoord krijgt, stuur het ons dan door. We kunnen het gebruiken om dit recht op te eisen.
Als je betaald verlof wil nemen, om bijvoorbeeld op vakantie te vertrekken, raden wij je aan om je dagen betaald verlof op te nemen. Je wordt die dagen wel niet betaald, je zal die dagen moeten financieren met het vakantiegeld dat je aan het einde van elke arbeidsovereenkomst krijgt. In tijden waarin je geen opdrachten hebt, kun je natuurlijk werkloosheidsuitkeringen aanvragen. Let wel: op het einde van het kalenderjaar (in december) zul je geen werkloosheidsdagen kunnen aanvragen als je nog niet al je betaald verlof hebt opgenomen.
Wie betaalt het vakantiegeld?
  • Arbeiders krijgen het vakantiegeld uitbetaald door de 'Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie'. Ze worden betaald via een storting (meestal in mei van het jaar na de verrichting van de prestaties). De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) betaalt het vakantiegeld van arbeiders uitsluitend via overschrijving op de bankrekening. Het vakantiegeld wordt pas uitbetaald nadat je je rekeningnummer aan de RJV hebt doorgegeven.
  • Bedienden krijgen hun vakantiegeld van het uitzendkantoor, gelijktijdig met - en bovenop - hun loon uitbetaald bij het einde van ieder contract. 

Meer info?