Jaarlijkse vakantie en vakantiegeld

Jaarlijkse vakantie
Net zoals elke werknemer heb je als uitzendkracht recht op jaarlijkse vakantie volgens het aantal gewerkte dagen tijdens het jaar voordien. Het opnemen van vakantiedagen tijdens periodes waarin je werkt als uitzendkracht moet worden besproken met het uitzendkantoor en de onderneming waar je werkt. Het hangt tot nader orde nog af van het statuut waaronder je werkt: arbeider of bediende (al is het eengemaakt werknemersstatuut in de maak).

Arbeiders

Arbeiders krijgen het vakantiegeld uitbetaald door de 'Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie'. Ze worden betaald via een storting (meestal in mei van het jaar na de verrichting van de prestaties).
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) betaalt het vakantiegeld van arbeiders uitsluitend via overschrijving op de bankrekening. Het vakantiegeld wordt pas uitbetaald nadat je je rekeningnummer aan de RJV hebt doorgegeven.

Bedienden

Bedienden krijgen hun vakantiegeld van het uitzendkantoor, gelijktijdig met - en bovenop - hun loon uitbetaald bij het einde van ieder contract.

Meer info?