Bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing
De fiscale wetgeving verplicht het uitzendkantoor om bedrijfsvoorheffing in te houden op het loon. De ingehouden belasting op het loon voor uitzendkrachten kan tot het wettelijk minimum (11,11%) oplopen. Als de uitzendbedrijven deze minimale afhouding toepast, houden uitzendkrachten hierdoor een hoger nettoloon over dan vaste werknemers. Wees je daarvan bewust want daardoor zal je later wellicht extra belastingen moeten bijbetalen om dit verschil te compenseren.
Om de pijnlijke verrassingen te voorkomen, passen veel uitzendkantoren al een minimumvoorheffing toe. Deze ligt momenteel op 18%.
Je kan altijd aan je uitzendfirma vragen om je bedrijfsvoorheffing aan je beroepsactiviteit of aan je familiale toestand aan te passen.

Wil je weten hoe hoog of laag jouw bedrijfsvoorheffing is?