Recht op kinderbijslag?

Jobstudent kinderbijslag
Of je als jobstudent nog kinderbijslag ontvangt hangt af van de leeftijd en studietoestand van de jobstudent. 
Hieronder schetsen we kort de voorwaarden voor de verschillende situaties. Sinds 1 januari 2019 zijn er voor Vlaanderen nieuwe regels van toepassing. 

Heb je een vraag? Contacteer dan onze Infolijn Studentenarbeid (ISA) op 
02/244 35 00, isa@acv-csc.be of www.chatmetisa.be.
Benieuwd naar je rechten en plichten als jobstudent? Hier vind je een overzicht van de regels in een handig formaat.

Jonger dan 18

Je hebt recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt.

Je bent 18 of ouder en je studeert niet in het hoger of universitair onderwijs

Je hebt recht op kinderbijslag indien je regelmatig de lessen blijft volgen. 
De opleiding maakt deel uit van het secundair onderwijs, of de studierichting bedraagt minstens 17 lesuren van zestig minuten. 

Je bent 18 of ouder en je studeert in het hoger of universitair onderwijs

Je hebt recht op kinderbijslag als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • Je bent nog geen 25 jaar;
  • Je bent, ten laatste op 30 november, ingeschreven in het hoger onderwijs voor minstens 27 studiepunten per academiejaar. Dit mag in één of meerdere onderwijsinstellingen zijn. 
  • Schrijf je pas na 30 november in? Dan heb je pas recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op de inschrijving. 
  • Verandert het aantal studiepunten in de loop van het academiejaar tot minder dan 27 studiepunten? Zet je je studies stop in de loop van het academiejaar? In deze situaties stopt de kinderbijslag vanaf de maand daaropvolgend.
  • Studeer je (nog) niet in het studiepuntensysteem? Je hebt recht op kinderbijslag voor het gehele academiejaar als je nog geen 25 jaar bent en onderwijs volgt dat overeenkomt met een voltijds studieprogramma en leerplan of ingeschreven bent voor minimum 13 lesuren per week.
  • Als je nog geen 25 jaar bent en je alleen ingeschreven bent voor je eindverhandeling heb je recht op kinderbijslag voor (maximum) 1 academiejaar.
  • Studeer je een deel in het studiepuntensysteem en voor een deel in het vroegere systeem, dan worden de studiepunten omgerekend in lesuren. Als je in totaal 13 lesuren per week les volgt, dan heb je recht op kinderbijslag.

Studentenarbeid heeft gevolgen voor je kinderbijslag

  • Tot de maand waarin je 25 jaar wordt krijg je gezinsbijslag voor elke maand waarin je minder dan 80 uur werkt. De eerste 475 uur die je per jaar werkt als jobstudent aan verlaagde RSZ-bijdrage hoef je hierbij niet mee te tellen, alle andere contracten tellen wél mee.
  • Omdat deze wijziging midden in het academiejaar valt mag je tot het einde van het academiejaar kiezen of je het oude of het nieuwe systeem wil volgen. Wil je weten welke optie in jouw situatie het voordeligste is? Neem even contact op met ISA, onze infolijn studentenarbeid.
  • Voor wie in Brussel of Wallonië woont gelden andere regels. Meer weten? Neem contact op met ISA, onze infolijn studentenarbeid. 

Student met een handicap

Een student met een handicap kan tijdens de zomervakantie werken als jobstudent zonder zijn verhoogde kinderbijslag te verliezen. 
Werk je echter tijdens de weekends, dan heb je als student met een handicap geen recht meer op bijkomende kinderbijslag.