Pensioenbijdragen voor je studiejaren

Om een 'volledige' loopbaan te bereiken en dus recht te hebben op een volledig pensioen moet je 45 jaar werken. Als je lang naar school gaat, is de kans klein dat je een volledige loopbaan opbouwt.
Je kunt je studiejaren laten regulariseren en dus laten meetellen als loopbaanjaren als je daar vrijwillig pensioenbijdragen voor betaalt. De studiejaren vanaf 1 januari van het jaar waarin je 20 jaar werd tot de einddatum van je studies komen in aanmerking. De regularisering geldt enkel voor werknemers uit de privé-sector. Je krijgt hiervoor na het beëindigen van je studies 10 jaar de tijd.
De bijdrage om 1 studiejaar te laten meetellen bedraagt 12 x 7,5% van het nationaal gewaarborgd minimummaandloon van de maand waarin je de aanvraag doet. De betaling kan eenmaal gebeuren of gespreid worden over een periode van maximum 5 jaar (men rekent dan wel een intrest van 6,5% per jaar aan). De betaalde bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.
De regularisatie vraag je aan per aangetekende brief aan de Rijksdienst Voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel, 02/529.30.02.