Het regeringsbeleid zat echt fout

Aan de vooravond van de actiedag op 14 december vroeg het ACV de politieke wereld om een sociale bocht te maken. Gisteren bleek dat de twee Vlaamse liberale partijen Open-VLD en N-VA daartoe niet in staat zijn. Met de gekende gevolgen. Dat is erg te betreuren. Want na vier lange jaren rechts en liberaal beleid moet de koers absoluut veranderen. Want ons land is er vandaag op sociaal vlak niet beter aan toe dan voor de start van de regering Michel. 
De mensen die elke dag opnieuw de welvaart en het welzijn van dit land schragen in hun onderneming, instelling of administratie trekken het niet meer. Ze moeten langer werken, maar houden dat niet vol. Voor gezinnen zorgt de oplopende flexibiliteit en werkdruk voor een onwerkbare combinatie met hun gezin. Het protest tegen ingeleverde koopkracht, tegen stijgende facturen en tegen de dwangbuis van de nieuwe loonwet vol sjoemelsoftware klinkt luider dan ooit. Steeds meer mensen moeten aankloppen voor een leefloon. Zieken en werkzoekenden zijn opgejaagd wild. 
De begroting is een puinhoop. De ongedekte cheques van de scheve tax shift (4,8 miljard) en van de misvormde vennootschapsbelasting (1 miljard) liggen te wachten. De fiscale rechtvaardigheid raakte niet verder dan wat fake taksen die bovendien vakkundig werden gesaboteerd. Inzake jobcreatie en economische groei bengelt België aan de staart van Europa. 
De opwarming van de aarde en de desastreuze gevolgen ervan lijken voor veel politici te stoppen aan de Belgische grens. 
Politiek gepook rond het sociale middenveld, rond mensen op de vlucht, rond het samenleven van culturen en religies hebben gezorgd voor een onnodige en ronduit vijandige maatschappelijke polarisering. 
Er is veel kapot gemaakt de afgelopen jaren. Daarom zal het ACV andermaal zijn verantwoordelijkheid opnemen. We willen met de sociale partners snel een degelijk IPA afsluiten. Koopkracht en kwaliteit van werk en leven moeten centraal staan. Met de welvaartsenveloppe moeten de sociale partners doen wat de rechtse en liberale regering niet kon: mensen die het moeten rooien met een pensioen, ziekte- of werkloosheidsuitkering opnieuw laten aanknopen bij de sociale vooruitgang. Dit alles moet snel gaan, mensen hebben genoeg van spelletjes. Eind januari moeten die sociale akkoorden er liggen. Anders dreigt in februari chaos en onrust in sectoren en bedrijven. Vorige week werd dit al duidelijk. 
Tegelijk mag de politiek het sociaal klimaat niet verder verzieken. De nefaste plannen zoals de verdere degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen, het optrekken van de leeftijd voor landingsbanen en SWT moet men definitief begraven.
19 december 2018: download dit persbericht (pdf-bestand)

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17