Het energiepact kan niet zonder een rechtvaardige transitie

Wat is het beste voor onze economie? Blijven vasthouden aan compleet verouderde en onbetrouwbare kerncentrales of ons klaarmaken voor de energie van de toekomst? Voor het ACV is het antwoord duidelijk. De kerncentrales sluiten, zoals voorzien in de wet, is de beste garantie voor de tewerkstelling in de toekomst. 

Energie-efficiëntie 

De transitie naar duurzame energie moet wel op een goed geplande en georganiseerde manier gebeuren. Prioriteit nummer één blijft het inzetten op energie-efficiëntie. Onze industrie, ons transport, onze huizen moeten veel zuiniger omgaan met energie. Maatregelen om energie te besparen creëren jobs en zijn de beste garantie dat onze bedrijven competitief blijven in de toekomst. In Nederland en Duitsland maken de bedrijven concrete plannen om de transitie naar een koolstofarme industrie te realiseren. Ons land dreigt achter te blijven met compleet verouderde en energieverslindende installaties. Op die manier brengen we jobs in gevaar. 

Grondige analyse 

Het ACV vraagt dan ook dat het Energiepact aangevuld wordt met een grondige analyse van de impact van de energietransitie op de tewerkstelling. De werknemers van dit land hebben het recht om te weten wat de impact op hun jobs zal zijn. Hoeveel jobs worden er gecreëerd door de plannen inzake hernieuwbare energie? Hoe zorgen we ervoor dat de kosten van deze investeringen op een billijke manier gedragen worden door de huishoudens, kmo’s en de grote bedrijven? Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig voor de nieuwe jobs in de hernieuwbare energiesector om de maatregelen inzake energie-efficiëntie uit te voeren? Hoe gaan we daar voor zorgen? Wat met de tewerkstelling in de kerncentrales? Hoe zullen de kerncentrales op een sociaal rechtvaardige manier gesloten worden? Welke jobs - en hoeveel - verwacht men van de ontmanteling en het beheer van het afval? Hoe gaan we daarvoor betalen? Op deze vragen moet een antwoord komen met aangepaste beleidsmaatregelen. 
Alleen met een concreet plan voor een rechtvaardige transitie naar duurzame energievoorziening kunnen we onze economie vrijwaren en zorgen voor de belangen van alle burgers en de werknemers in het bijzonder.
18 december 2017: download dit persbericht (pdf-bestand)
 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17