Zwangere vrouwen onder het ‘scalpel’ van dr. De Block

Minister De Block kondigde in oktober 2016 hervormingen en besparingen aan, “niet met een botte bijl maar met een fijn scalpel”. Na andere begunstigden van de sociale zekerheid (langdurig zieken en diabetici) gaan nu zwangere vrouwen die van het werk worden verwijderd onder deze ‘scalpel’. 
Het gaat om werkneemsters die een beroep uitoefenen dat risico’s inhoudt voor de zwangerschap en die dus onderworpen zijn aan de wetgeving inzake moederschapsbescherming. Het ACV vraagt met aandrang aan de minister om af te zien van deze besparingen op zwangere werkneemsters die van het werk worden verwijderd. Begrotingsproblemen mogen niet worden opgelost ten koste van de gezondheid van jonge moeders en hun baby.

Zwangere werkneemster in zwakke positie

Enkel de arbeidsgeneesheer kan bepalen of een werkneemster van het werk moet worden verwijderd. Dus noch de werkneemster zelf, noch de werkgever en nog minder de bevoegde minister. Als dr. De Block voorstelt om de zwangere werkneemster zelf te laten kiezen, betreedt ze het bevoegdheidsterrein van haar confraters en beseft ze waarschijnlijk niet dat een werkneemster die sowieso al kwetsbaarder is, zich in een zwakke positie bevindt om neen te zeggen tegen de werkgever. 
Het gevaar bestaat dat de werkneemster zichzelf overschat of de gezondheidsrisico’s voor zichzelf en haar baby onderschat om haar job te behouden. Deze zwangere vrouwen hebben al een groot schuldgevoel. Hen zelf laten beslissen zal dit enkel nog vergroten. Deze situatie is een regelrechte stap achteruit in de moederschapsbescherming. We verzetten ons met klem tegen deze maatregel.

Geen sociaal overleg

De manier waarop deze maatregel tot stand kwam roept tevens vragen op. Minister De Block bespreekt deze “aanpassingen” enkel met de werkgevers zonder enig sociaal overleg of oog voor de expertise van de vakbonden in deze materie.

Nog steeds discriminatie van vrouwen

Uit recent onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt dat werkneemster nog steeds het slachtoffer zijn van discriminatie tijdens hun zwangerschap: 22% van de zwangere vrouwen zijn het slachtoffer van directe discriminatie en 69% van indirecte discriminatie! 
Er is dus nog een lange weg af te leggen voor deze blijde gebeurtenis, de geboorte van een kind, beschermd wordt zoals het hoort. Het ACV vraagt met aandrang aan de minister om af te zien van de besparingen op zwangere werkneemsters die van het werk worden verwijderd. Begrotingsproblemen mogen niet worden opgelost ten koste van de gezondheid van jonge moeders en hun baby!
29 november 2017: download dit persbericht (pdf-bestand)
 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17