Giftige stoffen: werknemers en hun kinderen beter beschermd

Vandaag verscheen in het Belgische Staatsblad nieuwe wetgeving die werknemers en hun kinderen beter beschermt tegen stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting (reprotoxische stoffen). De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de strengere regels voor het werken met kankerverwekkende stoffen nu ook van toepassing zijn op deze reprotoxische stoffen. Minister van werk Peeters, nam dit initiatief op vraag van de Belgische vakbonden die hierrond actie voerden aan zijn kabinet in 2015. Het ACV is bijzonder tevreden met deze betere bescherming van werknemers en hun kinderen.
Reprotoxische stoffen kunnen de vruchtbaarheid van de man en de vrouw aantasten, kunnen leiden tot vroegtijdige onderbrekingen van de zwangerschap en aangeboren (niet erfelijke) afwijkingen. Sommige reprotoxische stoffen vormen een gezondheidsrisico voor het kind tijdens het geven van borstvoeding. Deze stoffen komen in veel sectoren voor: het gaat om bepaalde metalen, solventen, pesticiden en insecticiden, veel gebruikte chemische basisgrondstoffen… 
De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de strengere regels voor het werken met kankerverwekkende stoffen nu ook van toepassing zijn op deze reprotoxische stoffen. Dit betekent dat ondernemingen in de eerste plaats op zoek moeten naar veiligere alternatieven voor die stoffen. Indien die niet bestaan, dan moet gewerkt worden in volledig gesloten systemen. Wanneer ook dit technisch niet haalbaar is dan moet door allerlei maatregelen de blootstelling zo laag als mogelijk gehouden worden. Economische argumenten kunnen, zoals bij ‘gewone’ gevaarlijke stoffen, niet langer gebruikt worden om deze beschermingsmaatregelen niet toe te passen.
Met deze nieuwe regels volgt België landen zoals Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, die reeds langer een gelijkaardige wetgeving invoerden. Geruime tijd wordt ook op Europees vlak gediscussieerd over de invoering van een wetgeving voor reprotoxische stoffen. Ondanks de uitdrukkelijke vraag van het Europees Parlement om dit te doen, werd tot nu toe hierover geen consensus gevonden tussen de lidstaten. De Belgische vakbonden wilden niet wachten op een Europese regeling. De minister van werk is ons hierin nu gevolgd. We zijn bijzonder tevreden met deze betere bescherming van de werknemers en hun kinderen.
11 september 2017: download dit persbericht (pdf-bestand)
 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17