Voor een progressief beleid in Brussel

Het Brussels regionaal comité van het ACV neemt akte van de politieke crisis in de schoot van de Brusselse en Waalse gewestregeringen en, als gevolg daarvan, binnen de regeringen van de Franse Gemeenschap en van de Brusselse Gemeenschapscommissies.
Het Brussels regionaal comité begrijpt de noodzaak van stevige en radicale reacties op de gebeurtenissen die het imago van publieke mandatarissen sterk hebben aangetast. Wel stellen wij ons vragen bij de strategie die wordt gevoerd, en vooral bij de mogelijke gevolgen ervan voor de mensen die in Brussel werken of wonen.
Belangrijke ontwerpen voor de Brusselse bevolking waren in discussie binnen de betrokken regeringen. We denken aan de kinderbijslagen en aan de zorg voor zorgbehoevenden, die al belangrijke vertraging hebben opgelopen. Het zou desastreus zijn hiervoor vanaf nul te moeten herbeginnen. We denken aan de hervorming van de huurovereenkomsten, waar we vooruitgang vroegen in de strijd tegen overdreven huurprijzen. We denken aan het onderwijs, waarvoor in Brussel noodzaak is aan belangrijke investeringen. We denken aan een aantal dossiers die aan afwerking toe waren, zoals de steun aan de werkgelegenheid en veel andere.
Een Brussels sociaal overleg werkte onder deze legislatuur, met vooruitzicht naar verdere ontwikkelingen in het kader van de ‘strategie 2025’. Alles moet in het werk gesteld worden om deze dynamiek, die eerste bemoedigende resultaten oplevert, te steunen en verder te ontwikkelen.
28 juni 2017: download dit persbericht  (pdf-bestand)
 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17