7 op 10 werknemers zien koopkracht dalen

De voorbije weken hielp het ACV duizenden werknemers bij het invullen van hun belastingbrief. Het ACV bevroeg 1.700 van hen over hun koopkracht, spaargedrag en belastingen. 59% van de respondenten is loontrekkende, 22% is gepensioneerd en 19% ontvangt een ziekte- of werkloosheidsuitkering. De resultaten van de bevraging tonen aan dat we de goednieuwsshow van de regering over koopkracht toch best met een flinke korrel zout nemen.
Volgens de Nationale Bank is de gemiddelde koopkracht van de Belg met 0,5% gestegen. Dit komt omdat het gemiddelde reële inkomen per inwoner met 0,5% steeg. Dit betekent niet dat iedere burger erop vooruitgaat. En dat wordt ook duidelijk uit de enquête. 7 op de 10 respondenten stelt nu minder koopkracht te hebben dan vorig jaar, bij uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden is dat zelfs meer dan 8 op de 10 respondenten. De tax shift waar de regering zo graag mee koketteert, resulteert duidelijk niet in de gewenste resultaten door maatregelen zoals de stijging van btw op elektriciteit, een hogere waterfactuur, de stijgende kosten van onderwijs...
Een lagere koopkracht zorgt er ook voor dat mensen minder kunnen sparen. 64% van de bevraagden geeft aan niet meer te kunnen sparen. Ook de indicator van het Consumentenvertrouwen van de Nationale Bank geeft dit aan: de indicator ‘spaarvooruitzichten’ is in de maand juni gezakt naar het laagste peil sinds 2015. 
Een lagere koopkracht én het feit dat de ruime meerderheid van de bevolking niet meer kan sparen, is geen goed teken voor de economie. En dan moet de rekening van de onderfinanciering van de tax shift nog volgen. Die rekening kan én wil de middenklasse er niet meer bijnemen. Het ACV blijft daarom aandringen op eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit, waar iedereen wel bij vaart en de gunsten niet enkel zijn voor zij die al veel hebben.
Wie de impact van het beleid van de verschillende regeringen voor zijn persoonlijke situatie wil berekenen kan dit doen op www.berekenjeinkomensverlies.be.
28 juni 2017: download dit persbericht  (pdf-bestand)
 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17