Hoe sociaal stemmen de Belgische euro-parlementsleden?

21 Belgische Europese parlementsleden nemen belangrijke beslissingen over een waaier aan sociale en economische onderwerpen. Gaande van de invoering van een gewaarborgd minimumloon tot gedetacheerde werknemers, gezondheid op het werk en de vrijhandelsakkoorden. Over al die thema’s is tijdens plenaire vergaderingen van het Europees Parlement gestemd. Het ACV liet de onafhankelijke ngo VoteWatch Europe nagaan hoe sociaal de Belgische Europarlementsleden stemden. 
Enkele vaststellingen:
  • Het Europees Parlement keurde op 19 januari 2017 een tekst goed die oproept voor een ‘Europese pijler van sociale rechten’. De tekst zet aan tot meer sociale convergentie, zodat de concurrentie tussen de lidstaten stopt en verzoekt om meer sociale investeringen en om meer aandacht voor sociale indicatoren bij de uitwerking van economisch beleid. Een ruime meerderheid aanvaardde de tekst. Bij de Belgische Europarlementsleden kantten enkel de N-VA-leden zich tegen het rapport dat opkomt voor meer ‘sociaal Europa’. 
  • Bij een aanbeveling over de invoering van een gewaarborgd minimuminkomen, gelijk aan minstens 60% van de nationale inkomensmediaan, stemden parlementsleden van de N-VA, van Vlaams Belang, MR en Open Vld tegen. 
  • De financiering van het investeringsplan van Juncker – dat investeringen in innoverende sectoren zoals energie-efficiëntie, infrastructuur of digitale dienstverlening wil stimuleren – en een resolutie voor een versterking van de eurozone werden enkel door N-VA en Vlaams Belang weggestemd. 
  • Het Europees Parlement nam ook een paragraaf aan die de Europese Commissie vraagt om een juridisch instrument in te voeren ter bestrijding van gezondheidsproblemen op het werk. Open Vld, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.
Hoopgevend is dat de groene, socialistische en christendemocratische Belgische Europarlementsleden overwegend sociale standpunten innamen. Voor een aantal sociale dossiers volgden de christendemocratische Belgische Europarlementsleden jammer genoeg de eerder rechtse lijn van hun centrumrechtse fractie (EVP).
26 juni 2017: download dit persbericht  (pdf-bestand)
 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17