Geef inspectie toegang tot databank met uitzendcontracten

De Pano-reportage over mensonwaardige excessen van uitzendarbeid bij DHL is schokkend. Maar helaas niet verrassend. Al in 2012 publiceerden KAJ en ACV samen het zwartboek over uitzendarbeid  (‘Is dit nu de moderne arbeidsmarkt’). Dit zwartboek werd toen door de uitzendsector afgewimpeld als zwaar overtrokken. De Pano-reportage en de klachten die ons dagelijks bereiken tonen echter opnieuw de realiteit van uitzendkrachten zoals die ook in het zwartboek werd beschreven. Voor het ACV is een vast contract van onbepaalde duur de norm. En moet er veel sterkere controle komen op het naleven van de regelgeving rond uitzendarbeid. Het ACV zal een aantal maatregelen voorleggen tijdens het overleg dat de Minister van Werk deze ochtend aankondigde.

Een gemakkelijke ingreep

Een belangrijke, makkelijk en snel  te realiseren ingreep om meer controle mogelijk te maken, is dat de sociale inspectie toegang krijgt tot de databank met contracten van uitzendkrachten. Op deze manier kan de sociale inspectie snel misbruiken opsporen. Zoals het ACV al voorstelde in 2016 bij het uitwerken van elektronische contracten. Helaas werd dit toen door Federgon weggezet als onnodig. Het tegendeel wordt dagelijks bewezen. Het ACV vraagt aan de Minister van Werk om hier snel de juiste beslissing over te nemen.

Geef uitzendkrachten stemrecht in de onderneming

Het ACV zal ook opnieuw zijn voorstel op tafel leggen om uitzendkrachten stemrecht te geven in de onderneming waar ze daadwerkelijk werken. Hun loon en arbeidsvoorwaarden worden immers door de regeling bij de gebruiker bepaald, niet bij het uitzendkantoor. Dit plan dat het ACV lanceerde in aanloop naar de sociale verkiezingen van 2016, werd toen nog afgeblokt door Federgon, VLD en MR. Hopelijk is er ondertussen voortschrijdend inzicht.
11 mei 2017download dit persbericht.  (pdf-bestand)
 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17