Regering stelt beslissing over plan Bacquelaine uit

Persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront
De vakbonden vernemen dat de regering een beslissing over het voorstel van minister Bacquelaine rond 'eenheid van loopbaan' heeft uitgesteld. De vakbonden zullen druk blijven zetten om van dit uitstel afstel te maken. Want met een plan dat het pensioen van zeer veel mensen sterk zal verlagen, kunnen we absoluut niet akkoord gaan. 

Wat is het plan van minister Bacquelaine?

  • De compensatie voor werknemers die vroeg aan hun loopbaan zijn begonnen tegen een laag loon en bij wie de 45 beste jaren meetelden voor de berekening van hun pensioen, wordt afgeschaft voor werknemers die aan het einde van hun loopbaan inactief zijn. 
  • In de pensioenberekening wil minister Bacquelaine dus niet langer de 45 jaren laten meetellen waarin mensen het meest verdienden en die dus het meest opbrengen voor hun pensioen, maar de 45 eerste loopbaanjaren. 
Een werknemer die zijn job verliest of ziek wordt voor de pensioengerechtigde leeftijd, wordt dus gesanctioneerd bij de berekening van zijn toekomstig pensioen.. 

Vrouwen zwaarder getroffen

De maatregel treft weliswaar minder vrouwen, maar ze worden wel zwaarder getroffen. De 2350 vrouwen die in het eerste jaar worden getroffen verliezen maandelijks gemiddeld € 209 pensioen tegenover  € 41 bij de 14.174 mannen. 
21 april 2017download dit persbericht.  (pdf-bestand)
 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17