Vakbonden over regering-Michel: “Koerswending nodig"

ABVV, ACV en ACLVB eisen een koerswending van de federale regering nu die halfweg haar legislatuur is en voor een cruciale begrotingsopmaak staat. Een koerswending die inzet op sociale en fiscale rechtvaardigheid. 

De volle laag voor steeds dezelfde groepen

De voorbije jaren tapte de regering-Michel - onder luid patronaal applaus - steeds uit hetzelfde vaatje: matigen van loon, verhogen van flexibiliteit, besparen op sociale uitkeringen, op non-profit en op openbare diensten. 
Vermogens worden voortdurend ontzien en werknemers en mensen met een pensioen of uitkering krijgen de volle laag.
Door tal van onevenwichtige regeringsbeslissingen hebben de mensen:
 • Minder inkomen. De regering doet aan omgekeerde herverdeling.
 • Slechtere werkomstandigheden. De regering draagt bij aan onwerkbaar werk, burn-outs en sociale dumping. 
 • Minder sociale zekerheid en bescherming. De regering weigert aan andere inkomensgroepen dan de werknemers een faire bijdrage te vragen en ze treft daarbij in grotere mate zieken, werklozen en gepensioneerden.
 • De hoogste belastingdruk. Werknemers betalen het meest belasting. Vermogenden, verhuurders, beleggers, ondernemers betalen een pak minder. 
 • Minder publieke dienstverlening. Door de brute besparingen op personeel en middelen komt de dienstverlening in het gedrang terwijl een goed werkende overheid voor de hele samenleving cruciaal is. De afbouw van overheidsdiensten treft met name werknemers en mensen aangewezen op een uitkering. Wie rijk is kan immers beroep doen op private en commerciële diensten.

Rode cijfers

Niet alleen gaat het welzijn en de levenskwaliteit er zwaar op achteruit, alle andere indicatoren staan ook in het rood. Voor jobcreatie en loonontwikkeling hangen we aan de Europese staart. Het begrotingsevenwicht is verder af dan ooit. De schuld zit een eind boven de 100% van het bbp.
En nu willen de rechtse partijen en de werkgevers de vennootschapsbelasting drastisch hervormen. Dit zal na de tax shift een nieuw groot gat in de begroting slaan. 
Alweer dezelfde mensen draaien dan voor de gevolgen op: werknemers en mensen aangewezen op een uitkering. 
Tijd voor een koerswending. Wij eisen een rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid.
 • Eerlijke belastingen en dus een grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal. Alle inkomsten moeten bekend zijn en iedere euro moet, naar draagkracht, hetzelfde belast worden. Fiscale fair play. De achterpoorten moeten dicht. 
 • Méér koopkracht. Vrije loononderhandelingen.
 • Méér mensen in een werkbare en leefbare job. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers.
 • De sociale zekerheid stabiel financieren, versterken en uitbouwen voor meer levenskwaliteit.
 • Goede pensioenen. Dat is wat anders dan werken tot 67. En dat is het omgekeerde van langer en harder werken voor minder pensioen.
 • Investeren in duurzame jobs, publieke infrastructuur, social profit en in kwaliteitsvolle en betaalbare openbare diensten. Daar wordt wel iedereen beter van.
 • Werknemers hebben recht op kwaliteitsvolle jobs, sociale en fiscale rechtvaardigheid. De regering moet deze boodschap oppikken.

 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
 • David Vanbellinghen
  02 246 34 82
  0477 37 88 17