Marc Leemans ondertekent jaarverslag Nationale Bank niet

ACV voorzitter Marc Leemans heeft als regent van de Nationale Bank het jaarverslag van de Nationale Bank niet ondertekend.  
“In het jaarverslag ligt de focus op het saneringsbeleid van de uitgaven, terwijl de begroting vooral één groot lek inzake fiscale ontvangsten blijkt”, zegt Leemans. 
“In het verslag zitten ook een aantal belangrijke lacunes. Onvoldoende aandacht voor een meer rechtvaardige fiscaliteit. Geen pleidooi voor een sluitende taks shift naar vermogen. Geen duidelijk statement over meer werkbaar werk. Daar komt de bewering bovenop dat het hervormingsbeleid vrucht begint af te werpen, terwijl de werkgelegenheidsevolutie duidelijk achter blijft op het gemiddelde in de Eurozone. Ook met het onderschrijven van de nieuwe wet op de  loonvorming, terwijl een verstrenging onnodig is gebleken, heb ik het zeer moeilijk.”
Dit alles maakt dat de ACV voorzitter het verslag niet kan ondertekenen. Dat is jammer want Marc Leemans ziet ook positieve elementen in het jaarverslag. 
“ De aandacht voor duurzaamheid en sociale cohesie is positief.  Net zoals de erkenning van het onaanvaardbaar hoog niveau van de werkloosheid en van het hardnekkig karakter van de ondertewerkstelling van inwoners uit niet EU- landen. Ook het belang van investeringen in innovatie, opleiding, infrastructuur kan niet genoeg herhaald worden”,  besluit Marc Leemans. 

Meer info?

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17