Re-integratie langdurig zieken: waarom sancties?

Het ACV is zeer verontrust over berichten in de media dat de regering op voorstel van minister De Block  morgen zou beslissen dat langdurig zieken met financiële sancties zouden gedwongen worden om in een re-integratietraject te stappen. 

ACV pleit voor vrijwilligheid, geen sancties

Het ACV is van mening dat de huidige reglementering, die pas een maand in voege is, opportuniteiten biedt voor langdurig zieken tot re-integratie op de werkvloer via een aangepaste of andere job. Dit bij voorkeur bij de eigen werkgever. Maar dan wel op strikt vrijwillige basis. Want re-integratie van langdurig zieken is een bijzonder delicaat proces waarin moet gezocht worden naar noodzakelijke aanpassingen aan arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, waarbij de  werkgever verplicht is op basis van de medische capaciteiten van de werknemers redelijke aanpassingen te doen. Een proces waarbij ook een geheel andere functie kan voorgesteld worden, met andere barema’s, arbeidsvoorwaarden, financiële voordelen. Daarin tussenkomen met sancties voor zieken is hoogst onevenwichtig. Dit verstoort compleet het sereen kader waarin kan overlegd worden tussen de betrokken partijen (werknemer, werkgever, arbeidsgeneesheer) over een vrijwillige en kwalitatieve re-integratie . 

Negatieve benadering De Block

Langdurig zieken met sancties zwaar onder druk zetten om in een traject te stappen is ook vanuit menselijk oogpunt niet te verdedigen. Iemand die worstelt met de fysieke, psychische en financiële gevolgen van ziekte op dat moment ook nog bedreigen met een verlaging van zijn of haar uitkering kan niet. Deze uiterst negatieve benadering gaat ook  volledig in tegen de nieuwe regels, pas een maand in voege, om de re-integratie op een positieve manier te organiseren. Die nieuwe regels kwamen er op basis van opeenvolgende akkoorden tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Akkoorden waarover ook minister Peeters én minister De Block zich positief uitspraken. Dat alles lapt minister De Block nu aan haar laars. 
De positieve aanpak van re-integratie dreigt met het voorstel van minister De Block nu op een compleet negatief verhaal van sancties uit te draaien. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu binnenstebuiten gekeerd tot een bedreigende aanpak.  
De sanctionerende aanpak van minister De Block heeft dan ook niets te maken met het faciliteren van re-integratie. Maar wel met botweg besparen op de rug van langdurig zieken. Deze besparingen zijn blijkbaar belangrijker dan het welzijn van zieken.   
‘Op zich is het tussen sociale partners afgesproken kader om  langdurig zieken die dat willen opnieuw perspectief te geven op het heropnemen van hun baan een opportuniteit. Elk jaar worden 200.000 nieuwe werknemers langdurig ziek. Velen van hen willen nog tijdens hun ziekte of behandeling (deels) terug aan de slag’, zegt Anne Léonard, nationaal secretaris van het ACV. 
‘Denk aan iemand met kanker die radiotherapie krijgt, maar al enkele uren per week wil en kan komen werken, omdat hij het contact met de werkvloer niet volledig wil verliezen. Dan moet de werkgever dat zeker mogelijk maken. Bijvoorbeeld met een aangepast uurrooster of werk, en ondersteunen wij dat als vakbond ook volledig.  Maar dan wel op voorwaarde dat die terugkeer vrijwillig blijft, afhankelijk de medische capaciteiten van de werknemers en de regering niet dreigt met financiële sancties om zieke werknemers onder druk te zetten”.   

Meer info?

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17