Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed

De Algemene Raad van het ACV keurt met 88% het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 goed.
“Met dit akkoord geven we opnieuw perspectief aan heel veel mensen. Voor wie werkt komt er een marge voor loonopslag tot 1,1%, bovenop de index. Na drie jaren van loonblokkering en na de indexsprong van de regering Michel, is er eindelijk ruimte voor loonsverhogingen. Dat is goed voor de werknemers en voor de economie. Het is nu aan de onderhandelaars van sectoren en bedrijven om dit concreet in te vullen. En aan te vullen met afspraken voor meer en betere jobs,” zegt ACV voorzitter Marc Leemans.
Maar niet alleen wie werkt wordt beter van dit interprofessionele akkoord. Ook de uitkeringen van zieken, gepensioneerden en werklozen zullen stijgen. Met prioriteit aan de minima die het verst onder de Europese armoedenorm zitten en/of achterbleven bij het leefloon.
“Minstens even belangrijk is het engagement van de sociale partners om de lijn van echt overleg verder door te trekken. In het IPA zitten afspraken om de komende maanden tot akkoorden te komen over grote maatschappelijke uitdagingen. Zoals over burn-outs. Of over banen voor jongeren. En om de onderhandelingen voor een volgende fase in het gemeenschappelijk werknemersstatuut opnieuw op te starten. Om de digitalisering van de economie te omkaderen. Om mobiliteitsproblemen aan te pakken. Antwoorden zoeken op al deze enorme uitdagingen is cruciaal”, besluit Leemans.
 

Meer info?

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17