Ontwerp-IPA 2017-2018

Perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. 

De Groep van 10 kwam tot een ontwerp-IPA. 

“Het laatste IPA dateert al van 2009. Als dit ontwerp de interne consultaties doorstaat, beschikken we over een stevig kader voor de onderhandelingen in de sectoren en bedrijven”, stelt ACV voorzitter Marc Leemans.

“Een interprofessioneel akkoord biedt een stevig kader voor loononderhandelingen in sectoren waar we zonder IPA syndicaal weinig kunnen binnenhalen. We zijn met werkgevers uiteindelijk op een akkoord voor 1,1% loonmarge gekomen. Daarnaast zijn de index en de baremieke verhogingen gegarandeerd. Die 1,1%  is belangrijk, na jaren van loonblokkering en na een indexsprong”. 
“Met dit ontwerp-IPA willen de sociale partners in  moeilijke tijden ook perspectief bieden aan werknemers en jongeren die zich veel vragen stellen over hun toekomst. Daarom spraken we in het ontwerp IPA ook een verdere agenda voor sociaal overleg af. Dit overleg zal gaan over grote maatschappelijke uitdagingen zoals burn-outs, jongerentewerkstelling en aanwervingen, het vervolg van de onderhandelingen voor beter gemeenschappelijk werknemersstatuut, herstructureringen, vereenvoudiging, toekomstgerichte arbeidsorganisatie, digitalisering en mobiliteit.”

Ook raakten de sociale partners het eens over de verlenging van de bestaande akkoorden rond landingsbanen en SWT. 

En naast de afspraken van het ontwerp IPA komen er ook serieuze verbeteringen voor pensioenen en uitkeringen door de welvaartsenveloppe.  Met voorrang aan de uitkeringen die verst onder de Europese armoedenorm zitten. 

Binnen  het ACV start nu de consultatie over dit ontwerp IPA. De Algemene Raad spreekt zich uit op  31 januari.  
 

Meer info?

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17