Tijdkrediet versterken, niet afbouwen

Cijfers van de RVA die vandaag in de media verschenen, bewijzen dat tijdkrediet bijzonder populair is. Dat is geen verrassing voor het ACV. De combinatie van werk en privé is moeilijk voor veel werknemers. Tijdkrediet voor de zorg voor een kind of voor een ziek familielid biedt hierop een antwoord. Landingsbanen zijn voor veel oudere werknemers de enige mogelijkheid om het op het einde van hun alsmaar verlengde loopbaan vol te houden. Voor mensen die even  naar adem moeten happen in de ratrace die veel loopbanen zijn geworden is ongemotiveerd tijdkrediet dan soms weer een oplossing. Tijdkrediet moet dan ook versterkt worden, niet verder afgebouwd. 

Het ACV betreurt dan ook de stemmingmakerij van het NSZ over “wereldreizen op kosten van de belastingbetaler” of over misbruiken. Want voor alle duidelijkheid, tegenover ongemotiveerd tijdkrediet staat geen recht meer op een uitkering. En een aanvraag van tijdkrediet met motief moet door de werknemer goed gestaafd worden.
Conclusie: ofwel weet het NSZ niet waarover het praat. Ofwel wil het NSZ het tijdkrediet en landingsbanen verder afbouwen.  

Het ACV is het hier volledig mee oneens. Tijdkrediet moet versterkt worden, niet verder afgebouwd. Het ACV pleit voor de uitbreiding van het recht op tijdkrediet tot bedrijven met minder dan 11 werknemers. In KMO’s is tijdkrediet immers een gunst, geen recht. Het ACV wil ook een uitbreiding van de zorgmotieven voor het tijdkrediet. In het bijzonder ter ondersteuning van mantelzorg. En ook voor werknemers die vooral voor zichzelf zorg moeten dragen, bijvoorbeeld bij herstel na een langdurige ziekte. Het ACV wil ook de invoering van een veralgemeend stelsel van “vastklikken” van rechten. Werknemers die verkiezen hun tijdkrediet uit te stellen dreigen telkens de dupe te worden wanneer  de regeling weer is veranderd of als een stelsel uitdooft. Alle werknemers die op een bepaald ogenblik aan alle voorwaarden voldoen om in te stappen in een van deze stelsels, moet onvoorwaardelijk gegarandeerd worden dat ze op een later ogenblik in kunnen stappen. Zonder dergelijke garantie blijft loopbaanplanning dode letter. 

Daarnaast pleit het ACV er ook voor dat er eindelijk, tien jaar na datum, werk wordt gemaakt van een belangrijke afspraak uit het Generatiepact. Werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om de eindejaarspremie, zonder verlies van sociale rechten, om te zetten in extra verlofdagen.

Meer info?

Hoe combineer jij arbeid en gezin?

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17