Van medische enkelband naar medisch huisarrest

Ontsporingen beschikbaarheid voor controlegeneesheer snel aanpakken

Alhoewel niet voorzien in de compromistekst van 5 juli 2013 over het eenheidsstatuut, gaf de federale regering de werkgevers – bovenop de 80 miljoen euro lastenverlaging - een extra compensatie voor de afschaffing van de carensdag (de eerste dag ziekte zonder loon voor arbeiders).  Werkgevers kunnen bij cao of arbeidsreglement aan zieke werknemers opleggen dat ze zich per dag vier ononderbroken uren beschikbaar moeten houden voor de controlegeneesheer. Het ACV heeft  hier van meet af aan scherp op gereageerd.  De medische enkelband hebben we het genoemd. De Raad van State volgde ons in deze analyse. En ook de regering heeft haar beslissing nadien trachten te vergoelijken door aan te geven dat die nieuwe wettelijke bepaling  niet disproportioneel mocht worden toegepast. 

Modeltekst

Intussen is het eerste model van arbeidsreglement opgedoken, vanuit het sociaal secretariaat SD Worx.  In die modeltekst, die zonder reactie  door heel wat kmo’s klakkeloos dreigt  overgenomen te worden,  stelt SD Worx voor om in het arbeidsreglement te voorzien dat zieke werknemers elke dag  thuis moeten zijn voor de controlearts tussen 13u en 17u. Tijdens de eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid. Zaterdag en zondag inbegrepen. Zelfs zonder mogelijkheid om beroep te doen op een ‘whereabouts-regeling’.  
“Waar is het fatsoen?” vraagt ACV voorzitter Marc Leemans zich af. “Maak het maar mee als werknemer, niet kunnen werken door een kapotte rug, maar je kinderen om 16u niet van school kunnen halen. Maak het maar mee, te horen krijgen dat je voor een operatie staat, met chemo of bestraling nadien, en 30 namiddagen opgesloten te moeten zitten.  Maak het maar mee, moeten afhaken omwille van een burn out, en dan 30 namiddagen onder huisarrest te worden geplaatst. Dit is geen medische enkelband meer, dit is medisch huisarrest. ”

Bezwaarprocedure

Het ACV vraagt aan minister Monica De Coninck  om snel een initiatief te nemen naar sociale secretariaten en werkgeversorganisaties om paal en perk te stellen aan dergelijke ontsporingen. Als dit niets oplevert zal het ACV niet aarzelen om deze ontsporingen via gerechtelijke weg aan te pakken.  Met de Raad van State aan onze kant. In afwachting roept het ACV  alle werknemers en vakbondsafgevaardigden op om in bedrijven die met zo een SD-Worx tekst geconfronteerd worden, om bezwaar aan te tekenen bij de sociale inspectie. Met dergelijke bezwaarprocedure waarbij de anonimiteit van individuele klagers kan worden bewaard is het mogelijk om dergelijke voorstellen van arbeidsreglement te stuiten. Het ACV zal daarvoor aan zijn afgevaardigden en leden typebrieven ter beschikking stellen, en zal hen ook actief bijstaan tijdens die procedure.

Meer info?

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17