Oudere werklozen verliezen tot 29% van hun uitkering

ACV 2014-10-26 Oudere werklozen verliezen tot 29% van werkloosheidsuitkering
Naarmate de concrete begrotingsmaatregelen duidelijker worden, blijkt hoe zwaar bepaalde groepen van werknemers en gerechtigden op sociale uitkeringen getroffen worden. Het ACV en zijn beroepscentrales klaagden de voorbije dagen reeds de zware inleveringen aan van deeltijdsen met inkomensgarantie-uitkering (min 23% voor een alleenstaande met 800 euro loon per maand), tijdelijk werklozen (-9%).  ACV-CSC META en ACV hebben nu  berekend dat ook de oudere werklozen die werden gedumpt door hun werkgever zonder te kunnen terugvallen op het SWT (ex-brugpensioen) zwaar getroffen worden.  
Na één jaar werkloosheid krijgen oudere werklozen nu vanaf 55 jaar een zogenaamde anciënniteitstoeslag bovenop de lage werkloosheidsuitkering, op voorwaarde dat ze minstens 20 jaar hebben gewerkt.  De nieuwe regering wil vanaf 1 januari 2015 die anciënniteitstoeslag voor oudere werknemers totaal afschaffen voor nieuwe instromers.  Deze beslissing heeft een zware impact op het inkomen van oudere werklozen (zie berekeningen hieronder voor de maximumuitkeringen).  En dit bovenop de indexsprong die alle werklozen moeten ondergaan. Een gezinshoofd verliest  10,4%  van zijn inkomen, voor een samenwonende loopt dit op tot maar liefst 28,7%. ACV-CSC METEA en ACV vrezen dan ook dat met deze ingreep vele oudere werklozen het bijzonder moeilijk zullen krijgen om financieel het hoofd boven water te houden.  Erger, gezinshoofden worden bijzonder ver onder de Europese armoededrempel geduwd.  En het gaat hier dan nog over de maximumuitkeringen. 
Gelijkaardige berekeningen kunnen worden gedaan voor de oudere werklozen aan een minimumuitkeringen.  Daar gaat het voor een gezinshoofd om 6.5% verlies, voor een alleenstaande om 22.2% verlies en voor een samenwonende aan het minimum om maar eventjes 29.2% verlies.  Een gezinshoofd valt zo terug op amper 1.135,90 euro, maar ook de alleenstaande met een minimumuitkering wordt zo onder de Europese armoedenorm geduwd.  
ACV-CSC METEA en ACV vragen zich af hoeveel waarde we nog moeten hechten aan het beleidsvoornemen in het regeerakkoord om de minima in de sociale zekerheid op te trekken tot de Europese armoedenorm. Daar komt bij dat oudere werklozen het ook bijzonder moeilijk hebben om opnieuw aan de slag te geraken. 
De oudste werknemers met een lange loopbaan die ontslagen worden, worden zo drievoudig aangepakt. De toegang tot SWT wordt heel sterk beperkt. Maar bovendien verliezen ook nog eens de anciënniteitstoeslag. En bovenop komt nog de indexsprong van 2%.
Er melden zich bij het ACV ook meer en meer oudere werknemers met verminderde arbeidsgeschiktheid, waarbij de werkgever opzegging en/of SWT ontduikt door medische overmacht in te roepen.  Deze werknemers konden na onmiddellijk ontslag, zonder opzegging, na 20 jaar beroepsverleden, dankzij de anciënniteitstoeslag nog terugvallen op een verhoogde werkloosheidsuitkering.  Ook zij zijn nu de pineut, overigens met nog minder kans op wedertewerkstelling. 
Conclusie: wie als oudere werknemer zonder SWT in de langdurige werkloosheid belandt, wacht een bijzonder zware financiële aderlating.   En dan hebben we niet eens rekening gehouden met allerlei prijsverhogingen (trein, post en in Vlaanderen ook tram en bus) en de verhoging van de accijnzen.  En evenmin met de sluipende uitholling van de belastingvermindering op vervangingsinkomens door die niet langer te indexeren.  

Concrete voorbeelden

Afschaffing anciënniteitstoeslag voor instromers vanaf 1/1/2015:
 • Gezinshoofd:
  - Nu: max 1.410,5 €/maand (inclusief anciënniteitstoeslag); dit is nu reeds merkelijk onder de Europese armoededrempel voor een koppel (ca. 1.500 euro/maand);
  - Zonder anciënniteitstoeslag: max 1.289,08 €/maand.
  = verlies van 121,42 euro/ maand of 8,6%;  samen met de indexsprong van 2% geeft dat 10,4% minder aan uitkering 
 • Alleenstaande:
  - Nu > max 1.289,08 €/maand (inclusief anciënniteitstoeslag)
  -
   Zonder anciënniteitstoeslag:  max 1.155,96 €/maand 
  = verlies van 133,12 euro of 10,3%; samen met de indexsprong van 2% geeft dat 12,1% minder aan uitkering
 • Samenwonende 55-58 jaar:
  - Nu: max 1.074,06 €/maand (inclusief anciënniteitstoeslag)
  Zonder anciënniteitstoeslag: max. 859,30 €/maand 
  = verlies van 214,76 euro of 20,0%; samen met de indexsprong van 2% geeft dat 21,6% minder aan uitkering 
 • Samenwonende +58 jaar: 
  Nu: max 1.181,44 €/maand (inclusief anciënniteitstoeslag)
  Zonder anciënniteitstoeslag:  max 859,30 €/maand 
  = verlies van 322,14 euro of 27,2%; samen met de indexsprong van 2% geeft dat 28,7% minder aan uitkering.

Meer info?

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
 • David Vanbellinghen
  02 246 34 82
  0477 37 88 17