Fundamentele hervorming arbeidsgeneeskunde helemaal afgerond

ACV-persbericht 2014-05-23 Fundamentele hervorming arbeidsgeneeskunde
Vandaag publiceerde het Belgisch Staatsblad de twee koninklijke besluiten  over de hervorming van de preventiediensten en arbeidsgeneeskunde. Daarmee is de zeer belangrijke hervorming van de arbeidsgeneeskunde en van de werking van externe preventiediensten helemaal afgerond. Voor alle werknemers komt er nu eenzelfde basistarief dat werkgevers aan hun externe preventiedienst moeten betalen. Ongeacht of de werknemer een verplicht medisch onderzoek moet ondergaan. Dit tariefsysteem  laat toe dat naast bedrijfsartsen ook andere preventiedeskundigen zoals psychologen, ergonomen, veiligheidsingenieurs evenwaardig  kunnen ingezet worden. Tegelijk komen er ook verbeteringen voor de individuele werknemer. Met deze hervorming wordt een grote stap gezet naar een multidisciplinaire aanpak van de preventie op de arbeidsplaats.
“Preventie moet multidisciplinair en op maat van elke  onderneming worden georganiseerd . Soms is het inschakelen van  een ingenieur, een ergonoom of een psycholoog veel zinvoller dan ieder jaar een medisch onderzoek. Een tariefsysteem dat enkel gebaseerd is op verplichte medische onderzoeken is vaak ook blind voor de preventie van stress, burn-outs of pestgedrag” stelt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV.  
Ook positief zijn enkele gevoelige verbeteringen voor alle individuele werknemers. Wie een gezondheidsprobleem heeft en vermoedt dat er een verband is met de  werkomstandigheden, kan voortaan in alle discretie bij de arbeidsgeneesheer terecht voor een kosteloze consultatie.  Anders dan vroeger moet dat niet meer worden aangevraagd via de werkgever. Ook  arbeidsongeschikte werknemers kunnen voortaan tijdens hun ziekteperiode op eigen initiatief en in alle discretie hun arbeidsgeneesheer consulteren over de hervatting van het werk of een aanpassing van hun arbeidspost. Binnen de 10 dagen moeten zij een afspraak krijgen. Goed nieuws voor werknemers die het werk willen hervatten, maar een aanpassing nodig hebben van hun werkpost. Daarbij komt ook de nieuwe regeling  voor psychosociale risico’s waarbij elke werknemer een deskundig onderzoek kan vragen door de preventiedienst van de psychosociale risico’s op zijn werkplaats “ besluit Verjans.
Het ACV is tevreden dat het unaniem advies van de sociale partners in de Hoge Raad Preventie en Bescherming op het Werk in twee koninklijke besluiten is gegoten. Dit advies, dat solidariteit tussen de werkgevers organiseert zonder de globale kost voor arbeidsgeneeskunde te verhogen, bouwt verder op het voorstel dat het ACV drie jaar geleden lanceerde bij besprekingen over het eenheidsstatuut.

Meer info?

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17