Eindelijk oplossing werkzoekenden met medische problematiek

Vijfduizend mensen met een verminderde arbeidsgeschiktheid of met een medische of psychiatrische problematiek dreigden eind 2016 hun recht op een werkloosheidsuitkering en op aangepaste trajectbegeleiding te verliezen. Het ACV voerde hierover stevig actie. Minister Peeters verleende toen uitstel én beloofde een structurele oplossing. Tijdens een overleg met ACV Werkzoekendenwerking deze namiddag kondigde minister Peeters aan dat die oplossing er nu is. Deze werkzoekenden zullen na een screening een beschermd statuut krijgen in de werkloosheid. 
”Eindelijk”, klinkt het bij Karim Dibas van ACV Werkzoekendewerking. “Het zou onbegrijpelijk zijn dat deze mensen die positief meewerken aan begeleiding naar werk hun uitkering verliezen door een gebrek aan aangepast werk”. Nu moet overleg en coördinatie met de regio’s volgen om deze structurele oplossing te kunnen toepassen. Bovendien zullen de regio’s ook veel meer werk moeten maken van aangepast werk. 
De sociale economie heeft hierin een belangrijke rol. En daar liggen nog heel wat mogelijkheden. Een recente studie van het Vlaams ACV wees uit dat in Vlaanderen de sector van de sociale economie klaar is om 5.000 nieuwe banen te creëren. Tegelijk is er ook een wachtlijst van 7.500 mensen voor een baan in de sociale economie. Dat kan dus een perfecte win-win worden als de Vlaamse regering de nodige middelen vrijmaakt. De sociale economie kan verder groeien en meer mensen verwerven via hun baan een stabiel inkomen en versterken hun netwerk en vaardigheden. Bovendien zouden die 5.000 extra jobs ongeveer vijf miljoen euro goedkoper zijn dan aan diezelfde mensen een werkloosheidsvergoeding uitbetalen.
9 mei 2019: download dit persbericht (pdf-bestand)

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17