ACV Jongeren vraagt actie om stijgende armoede aan te pakken

De Standaard bericht op 6 mei over de stijgende armoede bij jongeren. Dat mag niet verwonderen. De voorbije jaren lagen jongeren niet in de hoogste politieke schuif. Het recht op inschakelingsuitkeringen (de werkloosheidsvergoeding voor jongeren) werd zeer sterk ingeperkt. Vele jongeren die hun recht op deze uitkering verliezen, verdwijnen ook compleet van de radar. Dus weg van opleiding en begeleiding. 
Jongeren die het geluk hebben om aan de slag te geraken hebben het vaak ook niet makkelijk. Precaire tewerkstelling (contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid) zijn schering en inslag. 42% van de uitzendkrachten (exclusief studenten) is jonger dan 25. Jaarlijks worden er in België 4 miljoen opeenvolgende dagcontracten, de meest onzekere vorm van arbeid, afgesloten. Dat zorgt niet voor een stabiele inkomenssituatie. Zure kers op deze taart is de beslissing van de regering om voor startende jongeren toelaten dat ze betaald worden onder het wettelijk minimumloon. Deze herinvoering van jeugdlonen is onbegrijpelijk. Intussen leeft volgens de laatste gegevens van Statbel 22,1 % van de jongeren tussen 16 en 24 jaar met een armoederisico. 
ACV Jongeren wil dat dit verandert:
  • Jongeren moeten sneller aan de slag kunnen. We roepen werkgevers op om jongeren kansen te geven, niet te wachten op de witte raaf. Jongeren hebben ook vers van de schoolbanken heel wat te bieden. Durf verder te kijken dan enkel diploma en ervaringsjaren.
  • Een verdere beperking van uitzendarbeid en zeker van de meest onmenselijke vorm (de dagcontracten) dringt zich op.
  • Jongeren die beginnen te werken verdienen meer respect én een treffelijk inkomen. Het ACV zal de dan ook heel sterk inzetten op een goede afloop van de onderhandelingen over de verhoging van het minimumloon. En alvast de verhoging per 1 juli eisen. En er moet asap komaf gemaakt worden met de jeugdlonen.
  • Heel wat jongeren leven in armoede omdat hun ouders het moeten rooien met een bijzonder lage sociale uitkering (werkloosheid, ziekte, invaliditeit). Om die generatiearmoede te doorbreken moeten de sociale uitkeringen zo snel mogelijk opgetrokken worden tot boven de armoedegrens.

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17