Persberichten 2019

ACV laat van zich horen
2019-05-15 ACV wil geen pensioendarwinisme
N-VA wil de pensioenleeftijd nog verder verhogen. Het enige positieve aan dit plan is dat het dit keer voor de verkiezingen duidelijk wordt. Dat was met de optrekking van de pensioenleeftijd naar 67 niet geval. Dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Voor de rest is dit een bijzonder slecht idee.
Lees meer
2019-05-08 ACV Jongeren vraagt actie om stijgende armoede aan te pakken
De Standaard bericht op 6 mei over de stijgende armoede bij jongeren. Dat mag niet verwonderen. De voorbije jaren lagen jongeren niet in de hoogste politieke schuif. Het recht op inschakelingsuitkeringen (de werkloosheidsvergoeding voor jongeren) werd zeer sterk ingeperkt. Vele jongeren die hun recht op deze uitkering verliezen, verdwijnen ook compleet van de radar. Dus weg van opleiding en begeleiding. 
Lees meer
2019-04-23-IPA verder uitgevoerd
Op 23 april, werden belangrijke collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ondertekend in de Nationale Arbeidsraad. De ondertekening van deze cao's toont nogmaals het belang van het sociaal overleg in ons land aan. Dankzij het sociaal overleg en de inspanningen van het ACV zal het dagelijkse leven van elke werknemer (met of zonder werk), gepensioneerde, zieke of  persoon met een beperking erop vooruitgaan. Tegelijk kunnen nu ook de loononderhandelingen in de sectoren starten.
Lees meer
2019-03-26 2019-03-26 ACV steunt mobilisatie van de Klimaatcoalitie en Occupy4Climate
De boodschap van het ACV is eenvoudig, duidelijk en dringend: de politieke partijen die zich tegen donderdag niet resoluut verbinden tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet bewijzen dat ze helemaal niets begrijpen van de urgentie van het klimaat- en het sociale vraagstuk
Lees meer
2019-03-14 Kamercommissie sociale zaken is het eens over stemrecht voor uitzendkrachten in de sociale verkiezingen
Vandaag debatteerde en stemde de Kamercommissie sociale zaken over het wetsvoorstel dat uitzendkrachten toelaat hun stem uit te brengen tijdens de sociale verkiezingen van 2020 in de onderneming waar ze langdurig aan het werk zijn. Dat recht op inspraak voor uitzendkrachten is belangrijk. Want afspraken over loon, vakantie, veiligheid, uurregelingen enzovoort worden gemaakt in het bedrijf waar ze werken. Nadat deze discussie in 2016 nog uitliep op een sisser, kwam er vandaag wel een heel ruime meerderheid in de Kamercommissie. Alle fracties in de commissie steunden het stemrecht voor uitzendkrachten. Enkel de MR onthield zich bij de stemming. 
Lees meer
2019-03-13 Krijgt de uitzendkracht eindelijk een stem in de sociale verkiezingen?
Inspraak voor werknemers via sociale verkiezingen is vanzelfsprekend. Maar tot nu toe worden uitzendkrachten nog steeds uitgesloten om te stemmen in het bedrijf waar ze langdurig werken. Morgen beslist de Kamercommissie sociale zaken over een voorstel dat uitzendkrachten toelaat deel te nemen aan de sociale verkiezingen van 2020 in de onderneming waar ze langdurig aan het werk zijn. 
Lees meer
2019-03-01 Vakbonden en gendergelijkheid
"Als de vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien." ACV roept militanten, leden en alle vrouwen op om deel te nemen aan de (stakings)acties die op 8 maart worden georganiseerd door de feministische organisaties in de regio’s en door het Collecti.e.f 8 maart. En stap mee op met de Wereldvrouwenmars (om 17 uur aan het Centraal Station van Brussel).
Lees meer
2019-01-28 De kracht van de verarming
NVA wil de index afschaffen. Ofwel 229 euro loonverlies per maand.3193 euro verlies op jaarbasis. En minder pensioen. Waar is het respect voor de werknemer?
Lees meer
2019-01-22 Werknemers verdienen respect
De actiedag van 14 december was een duidelijk signaal van de werknemers. Die dag eisten tienduizenden mensen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen.
Lees meer
2019-01-08 Gemeenschappelijke verklaring vakbonden 60 jaar Benelux
In navolging van de lidstaten België, Nederland en Luxemburg willen de respectievelijke vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, VCP, LCGB, OGBL) het zestigjarig bestaan van de Benelux belichten. De vakbonden schreven een gemeenschappelijke verklaring die het nieuwe Benelux-Verdrag - dat zich richt op een uitbreiding van grensoverschrijdende samenwerking - verwelkomt. Aan de andere kant willen wij echter de regeringen waarschuwen voor de gevolgen van een doorgeslagen flexibilisering, precaire arbeidsconstructies en platformeconomieën.
Lees meer