Overzicht nieuws en opinie

ACV laat van zich horen
2019-05-08 ACV Jongeren vraagt actie om stijgende armoede aan te pakken
De Standaard bericht op 6 mei over de stijgende armoede bij jongeren. Dat mag niet verwonderen. De voorbije jaren lagen jongeren niet in de hoogste politieke schuif. Het recht op inschakelingsuitkeringen (de werkloosheidsvergoeding voor jongeren) werd zeer sterk ingeperkt. Vele jongeren die hun recht op deze uitkering verliezen, verdwijnen ook compleet van de radar. Dus weg van opleiding en begeleiding. 
Lees meer
190502 Belgian pride 1805
Het ACV werkt positief en constructief aan diversiteit op de werkvloer. Daarom nemen we met het platform ACV-CSC LGBT@Work ook deel aan de Belgian Pride op zaterdag 18 mei onder de slogan ‘All for one’.
Lees meer
2019-04-23-IPA verder uitgevoerd
Op 23 april, werden belangrijke collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ondertekend in de Nationale Arbeidsraad. De ondertekening van deze cao's toont nogmaals het belang van het sociaal overleg in ons land aan. Dankzij het sociaal overleg en de inspanningen van het ACV zal het dagelijkse leven van elke werknemer (met of zonder werk), gepensioneerde, zieke of  persoon met een beperking erop vooruitgaan. Tegelijk kunnen nu ook de loononderhandelingen in de sectoren starten.
Lees meer
12 mei
Op 12 mei slaan we de handen in elkaar. Omdat alles met elkaar verbonden is: geen klimaatbeleid zonder rechtvaardige fiscaliteit en sociale rechten. Geen strijd voor beter werk zonder oog voor de planeet en gelijke lonen voor man en vrouw. Een ander beleid is mogelijk. Samen voor Right(s) Now.Afspraak 12 mei: 13u Station Brussel Noord. 
Lees meer
190328 Banner studiedag Europese verkiezingen 8 mei
Europa lijkt misschien een ver-van-je-bed show. Toch kan jouw stem tijdens de Europese verkiezingen van belang zijn voor een sociaal en rechtvaardig Europa. Daarom organiseren we een studiedag op 8 mei.  
Lees meer
2019-03-26 2019-03-26 ACV steunt mobilisatie van de Klimaatcoalitie en Occupy4Climate
De boodschap van het ACV is eenvoudig, duidelijk en dringend: de politieke partijen die zich tegen donderdag niet resoluut verbinden tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet bewijzen dat ze helemaal niets begrijpen van de urgentie van het klimaat- en het sociale vraagstuk
Lees meer
190319 Banner betoging racisme
Racisme zorgt nog steeds voor uitsluiting en discriminatie in onze samenleving. Op 24 maart, de Internationale Dag tegen Racisme, manifesteert het ACV mee voor een menswaardige en gelijke samenleving en tegen racisme en discriminatie. We starten om 14 u. aan het Noordstation in Brussel.
Lees meer
2019-03-14 Kamercommissie sociale zaken is het eens over stemrecht voor uitzendkrachten in de sociale verkiezingen
Vandaag debatteerde en stemde de Kamercommissie sociale zaken over het wetsvoorstel dat uitzendkrachten toelaat hun stem uit te brengen tijdens de sociale verkiezingen van 2020 in de onderneming waar ze langdurig aan het werk zijn. Dat recht op inspraak voor uitzendkrachten is belangrijk. Want afspraken over loon, vakantie, veiligheid, uurregelingen enzovoort worden gemaakt in het bedrijf waar ze werken. Nadat deze discussie in 2016 nog uitliep op een sisser, kwam er vandaag wel een heel ruime meerderheid in de Kamercommissie. Alle fracties in de commissie steunden het stemrecht voor uitzendkrachten. Enkel de MR onthield zich bij de stemming. 
Lees meer
2019-03-13 Krijgt de uitzendkracht eindelijk een stem in de sociale verkiezingen?
Inspraak voor werknemers via sociale verkiezingen is vanzelfsprekend. Maar tot nu toe worden uitzendkrachten nog steeds uitgesloten om te stemmen in het bedrijf waar ze langdurig werken. Morgen beslist de Kamercommissie sociale zaken over een voorstel dat uitzendkrachten toelaat deel te nemen aan de sociale verkiezingen van 2020 in de onderneming waar ze langdurig aan het werk zijn. 
Lees meer
190311 Banner klimaatmanif
Op vrijdag 15 maart vindt er in Brussel een grote klimaatbetoging plaats. Het ACV steunt dit initatief en zal met een delegatie aanwezig zijn. Heb je ook zin om mee te gaan? Kom dan om 13 uur naar het Rogierplein (vlakbij het Noordstation).
Lees meer
190306 Stemrecht uitzendkrachten
De aftrap voor de volgende sociale verkiezingen is gegeven. In mei 2020 kiezen werknemers hun nieuwe afgevaardigden voor de ondernemingsraden en de Comités PB. Uitzendkrachten worden tot op heden uitgesloten van dit democratisch proces en mogen geen stem uitbrengen, althans niet in het bedrijf waar ze daadwerkelijk werken. Dat ze al maanden- of zelfs jarenlang aan de slag zijn in hetzelfde bedrijf verandert niets aan de zaak. Dat vinden we discriminerend en onrechtvaardig. Het ACV voerde hiervoor reeds actie in 2016, en we doen dat nu opnieuw!
Lees meer
2019-03-01 Vakbonden en gendergelijkheid
"Als de vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien." ACV roept militanten, leden en alle vrouwen op om deel te nemen aan de (stakings)acties die op 8 maart worden georganiseerd door de feministische organisaties in de regio’s en door het Collecti.e.f 8 maart. En stap mee op met de Wereldvrouwenmars (om 17 uur aan het Centraal Station van Brussel).
Lees meer
190212 Banner nul procent
Jaarlijks verdienen vrouwen 21% minder dan mannen. Als ze met pensioen zijn, ligt hun pensioenbedrag 28% lager dan van hun mannelijke collega’s. Daarom gaan we op 8 maart (de Internationale Vrouwendag) voor 0 procent. Een loon- en pensioenkloof van nul procent tussen mannen en vrouwen.
Lees meer
150 organisaties vragen “regels voor bedrijven, rechten voor mensen”
Twee grote Europese campagnes hebben de handen in elkaar geslagen: de campagne voor een bindend VN-verdrag over bedrijven en mensenrechten en de campagne tegen de investeerder-staat geschillenregeling (ISDS) in handels en investeringsakkoorden. Met meer dan 150 Europese organisaties willen ze honderdduizenden handtekeningen inzamelen. Leden van het Belgische Platform voor Rechtvaardige en Duurzame Handel, waaronder 11.11.11 en het ACV, doen mee.
Lees meer
2019-01-28 De kracht van de verarming
NVA wil de index afschaffen. Ofwel 229 euro loonverlies per maand.3193 euro verlies op jaarbasis. En minder pensioen. Waar is het respect voor de werknemer?
Lees meer
2019-01-22 Werknemers verdienen respect
De actiedag van 14 december was een duidelijk signaal van de werknemers. Die dag eisten tienduizenden mensen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen.
Lees meer
2019-01-08 Gemeenschappelijke verklaring vakbonden 60 jaar Benelux
In navolging van de lidstaten België, Nederland en Luxemburg willen de respectievelijke vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, VCP, LCGB, OGBL) het zestigjarig bestaan van de Benelux belichten. De vakbonden schreven een gemeenschappelijke verklaring die het nieuwe Benelux-Verdrag - dat zich richt op een uitbreiding van grensoverschrijdende samenwerking - verwelkomt. Aan de andere kant willen wij echter de regeringen waarschuwen voor de gevolgen van een doorgeslagen flexibilisering, precaire arbeidsconstructies en platformeconomieën.
Lees meer
2018-12-19 Het regeringsbeleid zat echt fout
Aan de vooravond van de actiedag op 14 december vroeg het ACV de politieke wereld om een sociale bocht te maken. Gisteren bleek dat de twee Vlaamse liberale partijen Open-VLD en N-VA daartoe niet in staat zijn. Met de gekende gevolgen. Dat is erg te betreuren. Want na vier lange jaren rechts en liberaal beleid moet de koers absoluut veranderen. Want ons land is er vandaag op sociaal vlak niet beter aan toe dan voor de start van de regering Michel.
Lees meer
2018-12-18 Samen voor de bescherming van arbeidsmigranten
Op de internationale dag van de rechten van de arbeidsmigranten en hun familieleden organiseren het ACV, het ABVV, CIRE, de Coördinatie mensen zonder papieren, Fairwork Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een colloquium. Tijdens dit colloquium zullen de organisatoren de politieke partijen interpelleren over de ondertekening en de ratificatie van fundamentele internationale teksten. Deze teksten moeten arbeidsmigranten beschermen tegen uitbuiting en discriminatie.
Lees meer
2018-11-08 Brutale ingreep in landingsbanen creëert enorm maatschappelijk probleem
ABVV, ACV en ACLVB verzetten zich tegen de optrekking van de leeftijd van 55 jaar naar 60 jaar voor het recht op uitzonderingslandingsbanen dat de regering besloot in haar jobsdeal. De bonden spraken zich deze voormiddag binnen het beheerscomité van de RVA, dan ook negatief uit. Dit is een bijzonder kwalijke negatieve regeringsbeslissing. Een beslissing die is ingegeven door de kille en simplistische logica om 180 miljoen euro in de Sociale Zekerheid te besparen.
Lees meer