Geef Europa terug aan de mensen! (Euromars 26 april)

Het EVV (Europees Vakverbond) organiseert samen met de drie Belgische vakbonden een Euromars op 26 april. We komen op straat om te tonen dat een sociaal en rechtvaardig Europa van groot belang is. Geef Europa terug aan de mensen.
We komen op straat:
  • Voor menswaardige lonen, voor kwalitatieve banen en betere arbeidsomstandigheden voor iedereen in Europa.
  • Voor gelijke en rechtvaardige sociale en fiscale spelregels in heel Europa.
  • Voor een sociaal rechtvaardige duurzame transitie.
  • Voor een verdraagzaam en democratisch Europa.
Er zijn enkele pijnpunten: sociale dumping en werknemers die tegen elkaar worden uitgespeeld, regels die belastingontduiking en -ontwijking in de hand werken. En hierdoor lopen we een hoop geld mis dat besteed kan worden om de ecologische transitie, de strijd tegen sociale dumping en infrastructuurinvesteringen te financieren. 
Wij willen dat Europa hiertegen optreedt en werknemers bescherming en zekerheid biedt. Wij vinden dat deze uitdagingen op Europees niveau aangepakt moeten worden. 
De Europese vakbonden eisen samen een rechtvaardiger Europa voor alle inwoners en werknemers.

Waar?

Luxemburgplein, Brussel (om 10.30 u.)