Indexering sociale uitkeringen

Door de inflatie, waarbij de prijzen van goederen en diensten stijgen, is in augustus de spilindex overschreden. Als gevolg daarvan worden in september de sociale uitkeringen en pensioenen met 2 procent verhoogd. 
De salarissen van ambtenaren zullen in oktober worden aangepast. In de privésector volgt een indexering volgens de regels die zijn afgesproken in de sector. Dankzij deze automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen behoudt iedereen zijn koopkracht. De vorige keer dat de spilindex werd overschreden was in mei 2017.