Tien belangrijke weetjes over re-integratie

De jongste weken kregen we op het ACV heel wat klachten binnen van zieken over mistoestanden bij de nieuwe re-integratieprocedure. Meer bepaald gaat dit over de procedures bij een arbeidsgeneesheer waarbij wordt bekeken of je tijdens je ziekte aan de slag kan in eventueel aangepast werk. Daarom zetten we 10 belangrijke weetjes op een rij.
  1. De beste weg is dat je als zieke zelf een discrete consultatie vraagt bij je arbeidsgeneesheer, dit heet 'een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting'. Met die arts kan je dan de mogelijkheden van een werkhervatting bespreken. Zo'n consultatie is gratis, moet je binnen de 10 werkdagen krijgen, mag niet gemeld worden aan de werkgever als je dat vraagt, en er kan geen nadelige beslissing tegen jou worden genomen. Dit is dus aan te raden! Loopt dat niet zoals het hoort, dan kunnen we optreden tegen die dienst. Meld het ons op onderneming@acv-csc.be 
  2. Als je wordt opgeroepen door de arbeidsgeneesheer op initiatief van je werkgever ben je bij ziekte niet verplicht om daarop in te gaan. Sommige artsen dreigen met sancties in je uitkering, sommige werkgevers met onmiddellijk ontslag als je niet komt: dat klopt niet. Een werkgever kan je natuurlijk altijd ontslaan met betaling van een opzegvergoeding. Wat werkgevers vaak zoeken is een bewijs voor medische overmacht waarmee ze zieken onmiddellijk kunnen ontslaan, zonder opzegvergoeding. Daarom intimideren ze vaak zieken om naar dat medisch onderzoek te komen. 
  3. Je bent nooit verplicht om je arbeidsgeneesheer inzage te geven in je medisch dossier of hem/haar toe te laten met je behandelend arts contact te nemen, of hem stukken uit je dossier te bezorgen. Je hebt recht op medische privacy. De arbeidsgeneesheer heb je zelf niet gekozen. Je mag hem/haar die stukken geven als je dat vertrouwt en het nuttig is voor jouw belangen. 
  4. Het is de arbeidsgeneesheer die je moet uitnodigen voor een re-integratieprocedure, niet de werkgever. 
  5. Als je vreest dat het je werkgever enkel te doen is om een ontslag wegens medische overmacht te regelen, blijf je beter weg uit de re-integratieprocedure. Ga dan niet, en bezorg geen medische stukken. Of kies voor stap 1. 
  6. In geen geval mag je arbeidsgeneesheer nagaan of de afwezigheid van een zieke werknemer gegrond is, dat staat met zoveel woorden in de wet. Het is de arbeidsgeneesheer verboden om aan controlegeneeskunde te doen. Ze horen onafhankelijk te zijn.
  7. De arbeidsgeneesheer en zijn assisterend personeel zijn strikt gebonden door het beroepsgeheim wat betreft de inhoud van het medisch dossier. 
  8. Je werkgever heeft geen recht op inzage van je medisch dossier. Hij heeft enkel recht op de melding dat je ongeschikt bent of niet. 
  9. Een werkgever mag een controlearts sturen om je ongeschiktheid te controleren. Ook de controlearts mag aan de werkgever geen diagnose meedelen: die mag enkel melden of je volgens hem/haar op het moment van zijn bezoek al dan niet arbeidsgeschikt bent. Niet meer, niet minder. 
  10. De adviserend geneesheer van de mutualiteit beslist over je recht op zieke-uitkeringen op basis van je medisch dossier en je gezondheidstoestand of je al dan niet arbeidsgeschikt bent. Of je nu al of niet meewerkt met een arbeidsgeneesheer, hem al of niet bepaalde stukken bezorgde, aanwezig of afwezig was op een uitnodiging op vraag van je werkgever speelt daarbij eigenlijk geen rol.