Actieplan voor werkbaar werk

Een werkbaarheidsscan en de oprichting van een werkbaarheidsfonds moeten leiden tot meer werkbaar werk voor Vlaamse werknemers. Het zijn enkele voorstellen van de Vlaamse sociale partners na de tegenvallende resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2016.
De Vlaamse werkgevers en werknemers, verenigd binnen de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) werkten de afgelopen maanden aan een actieplan voor werkbaar werk. Het initiatief kwam er na de teleurstellende resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2016. Op basis van vier indicatoren (psychische vermoeidheid of werkstress, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privébalans) bepaalt de werkbaarheidsmonitor de werkbaarheidsgraad van de Vlaamse arbeidsmarkt. In 2016 bleek dat ongeveer de helft van de werknemers werkbaarheidsproblemen ondervindt. 
‘Die cijfers waren voor ons een wake up call’, vertelt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV en voorzitter van de SERV. ‘Als voorzitter heb ik de andere sociale partners opgeroepen om niet bij de pakken te blijven zitten. We organiseerden in maart een rondetafelgesprek met elf experten uit binnen- en buitenland om hun ideeën te sprokkelen rond het thema. In juni deelden zestig werknemers en ondernemers hun ervaringen met ons. Via hun persoonlijke getuigenissen leerden we over de mogelijke oorzaken en oplossingen voor werkstress. We gebruikten al die input voor ons actieplan.’ 

Organisatie en individu 

Dat actieplan voor werkbaar werk bevat 32 acties. Via de acties willen de sociale partners de kennis rond werkbaar werk verder opbouwen en verspreiden, iedereen enthousiast maken om in te zetten op werkbaar werk en tenslotte tot actie aanzetten. Het actieplan wil effect hebben op organisaties maar ook op individuen. ‘Het motto is dan ook Met z’n allen aan de slag’, gaat Ann Vermorgen verder. ‘Op alle niveaus en met iedereen die werk wil maken van werkbaar werk.’ 

Werkbaarheidsscan 

Een opvallend voorstel is de uitwerking van een werkbaarheidsscan. Die moet tonen waar de werkbaarheidsproblemen zitten in een organisatie. ‘Maar ondernemingen en sectoren moeten ook concrete acties doen’, benadrukt Ann Vermorgen. ‘We vragen de sectoren om dit in de sectorakkoorden op te nemen. Om hen een financieel duwtje in de rug te geven, stellen we voor om een werkbaarheidsfonds op te richten.’ Er zal ook een communicatiecampagne uitgewerkt worden om het belang van werkbaar werk in de kijker te zetten. Het actieplan wil ook leidinggevenden via opleiding en coaching in hun functie te versterken. 
De sociale partners vragen nu aan de Vlaamse overheid om mee de schouders te zetten onder dit actieplan.
Meer informatie op www.serv.be
* Dit artikel verschijnt in de Visie van 22 december 2017