Loop geen 104 euro mis

Als uitzendkracht heb je er alle belang bij om je aan te sluiten bij een vakbond. Dankzij de syndicale premie van 104 euro krijg je als lid een groot deel van je jaarlijkse bijdrage terug. Vergeet ook je eindejaarspremie niet!

Wie heeft er recht op?

Om recht te hebben op de eindejaarspremie en syndicale premie 2017, moet je in de referteperiode van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 minstens 65 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben in het stelsel van vijf dagen per week (78 dagen in het stelsel van zes dagen per week) of minstens 494 uur.
Om het aantal gepresteerde dagen te berekenen, worden de ziektedagen waarvoor je als uitzendkracht een gewaarborgd loon ontving en de betaalde recuperatiedagen voor overuren of arbeidsduurvermindering ook meegeteld. De dagen waarvoor je werkloosheidsuitkeringen ontving (niet-gepresteerde dagen wegens economische of technische werkloosheid of crisiswerkloosheid voor bedienden), worden ook in rekening gebracht, voor maximaal 5 dagen.

Wat moet je doen om de premies te ontvangen?

Als je als uitzendkracht voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, ontvang je per post automatisch een premiedocument in de week van 4 december 2017. 
Om de premie uitbetaald te krijgen, moet je vak B van het document ondertekenen en terugsturen naar het ACV. Je kan het premiedocument ook afgeven in een ACV-dienstencentrum. Je kan het ook meegeven met je afgevaardigde.
Het Sociaal Fonds zal het bedrag de eerste werkdag van januari 2017 uitbetalen. De syndicale premie van 104 euro wordt tegelijk met de eindejaarspremie gestort.

Meer weten over je statuut als uitzendkracht? 

Nog geen lid van het ACV? Check onze voordelen en sluit vandaag nog bij ons aan...