Waarvan krijg jij het meeste stress? Vul onze enquête in!

Stress is een probleem, maar wij willen op zoek gaan naar oplossingen. Aan de hand van een enquête willen we in kaart brengen wat de meest voorkomende stressfactoren zijn en hoe we ze kunnen verminderen. Je vindt de enquête op https://nl.surveymonkey.com/r/X53SWC9. Aan de hand van de resultaten willen we gaan experimenteren met oplossingen binnen een onderneming. Op 1 december lanceren we alvast een Fika-moment in ondernemingen. 
Wat is Fika?
Fika is een bewuste koffiepauze, een rustmoment voor de werknemers. Samen met je collega’s en leidinggevenden kan je even de benen strekken en een gezellige babbel houden. In Zweden, van waar ‘Fika’ is overgewaaid organiseert men dit dagelijks of zelfs meerdere keren per dag. Ze rekken hiervoor ongeveer zo’n 20 minuten uit.
Waarom Fika?
Onderzoek toont aan dat Fika heel wat positieve effecten met zich meebrengt:
  • Betere relaties op de werkvloer, onder meer omdat het verschil tussen leidinggevenden en medewerkers kleiner wordt.
  • De productiviteit verhoogt, omdat je na een Fika geconcentreerder en efficiënter werkt.
  • Er is meer creativiteit, omdat een andere omgeving en sfeer aanzet tot nieuwe ideeën
  • De stress verlaagt, omdat regelmatige rustmomenten bijdragen tot een betere mentale en fysieke gezondheid.
Vul de enquête in!
We willen met rekening houden met je mening, daarom kan je een enquête invullen over stress. Die enquête vind je op https://nl.surveymonkey.com/r/X53SWC9 (het duurt maar 3-4 minuten!).

Genoeg voor iedereen: alternatieven voor een andere, eerlijkere samenleving

Deze checklist is een onderdeel van het driejarige project “Genoeg voor iedereen”. Het doel is alternatieven zoeken én draagvlak creëren voor een andere, eerlijkere, samenleving. 
Eén van de themalijnen binnen het project is ‘Stress en burn-out’. Hier willen we op zoek gaan naar alternatieven voor een betere arbeidsverdeling, waardoor mensen minder stress ervaren. Vorig jaar brachten we de belangrijkste stressfactoren in kaart. Dit jaar willen we onderzoeken wat de beste ideeën zijn om deze stressfactoren te reduceren.