Jongeren zijn amper financieel zelfstandig

Een stabiele baan en dito inkomen vinden is voor jongeren allerminst eenvoudig. Dat blijkt uit een bevraging van het ACV bij 2.000 jongeren. 

Uitzendarbeid en jeugdloon zijn de boosdoeners

Een ruime meerderheid van de bevraagden geraakt moeilijk aan de bak, vier op de tien werkt met tijdelijke of met uitzendcontracten. En van die uitzendkrachten krijgt dan nog eens ruim 40 procent te maken met een langdurige aaneenschakeling van dagcontracten. 
De regeringsbeslissing om opnieuw jeugdlonen in te voeren vermindert eveneens de financiële onafhankelijkheid van jongeren: het brutoloon zakt tot 82% van het minimumloon voor een 18-jarige. Dat heeft een impact op de rechten die jongeren opbouwen. 
Ook de praktijken in de platformeconomie zijn niet hoopgevend: geen sociale bescherming en uiterste flexibiliteit. 

'Jongeren kunnen amper op hun eigen benen staan'

Resultaat? Jongeren blijven steeds langer bij hun ouders wonen uit vrees voor financiële problemen.  ‘Jongeren hebben het recht om op hun eigen benen te staan’, zegt Jeroen Van Ranst van ACV Jongeren. ‘Maar dat kan niet zolang ze geen stabiele baan en stabiel inkomen hebben’. 

Op bezoek bij minister Peeters

ACV Jongeren aanvaardt deze evolutie niet en organiseert van 27 november tot 2 december een actieweek om de aandacht te vestigen op dit groeiende probleem. Deze week begon met een contact met minister van werk Peeters. Een twintigtal jonge werknemers werd door de minister ontvangen worden. Ze legden de moeilijke situatie van jongeren aan de minister voor. En deden concrete voorstellen  om deze situatie te verbeteren.

Word lid van ACV GO

Speciaal voor werknemers tot 25 jaar ontwikkelden we het ACV GO-lidmaatschap. Aan een voordelig tarief heb je toch recht op alle diensten van het ACV, zoals persoonlijke informatie over loon en uitkeringen, en juridische bijstand als je een conflict hebt met je werkgever.
In plaats van de gewoonlijke 16 euro, betaal je tijdens je eerste aansluitingsjaar slechts 10 euro per maand of 33 cent per dag.