Ander beleid is mogelijk: actualiteitsresoluties goedgekeurd

Het Vlaams ACV is in congres, maar houdt de blik op de wereld wagenwijd open. Lees hoe wij ons als vakbond positioneren tegenover actuele thema’s en maatschappelijke uitdagingen.

Werkbaar werk: sociale dumping, werkbaarheidsfonds

Iedereen die werkt, jong of oud, verdient een waardig loon en een waardig statuut.
Daarom verdient onder meer de strijd tegen sociale dumping onze bijzondere aandacht en steun. Alle werknemers op de arbeidsmarkt verdienen gelijke toegang tot opleiding en jobs, gelijke rechten op werk en gelijke toegang tot systemen van sociale bescherming. We kunnen niet langer tolereren dat buitenlandse werknemers op onze arbeidsmarkt zich in kwetsbare posities bevinden.
Het Vlaams ACV is in Vlaanderen steeds voortrekker geweest om werkbaar werk op de kaart te zetten. We willen dat er in Vlaanderen een paritair aangestuurd werkbaarheidsfonds wordt opgericht dat massaal sectoren, ondernemingen en organisaties ondersteunt met het in kaart brengen van de werkbaarheid en het uitvoeren van verbeteringsacties. 

Respect voor de pijlers van onze sociale welvaartsstaat

Enkele cruciale pijlers van onze sociale welvaartsstaat staan onder druk.
Eén daarvan is het sociaal overleg. We eisen een volwaardige plaats voor de werknemers in de nieuwe overlegorganen die sinds de zesde staatshervorming zijn gecreëerd. Op korte termijn wil het Vlaams ACV dat de Vlaamse Regering en de sociale partners een toekomstagenda voor Vlaanderen afspreken over de uitdagingen die zich stellen op het vlak van digitalisering, robotisering en circulaire economie. 
Naast een grotere herkenning voor het sociaal overleg, wil het Vlaams ACV ook meer respet voor het middenveld. We onderstrepen het fundamentele belang van het middenveld om (groepen) mensen te verbinden, te organiseren en een stem te geven en te versterken in het publieke en politieke debat.

Opkomen voor de kwetsbaren: vluchtelingen en klimaat

Het Vlaams ACV eist dat de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden op het vlak van migratie en met betrekking tot vluchtelingen op een meer geïntegreerde manier worden aangepakt. Het Vlaams ACV steunt ten volle de eisen van het EVV voor een sociale politiek gebaseerd op solidariteit, integratie en inclusie waar iedereen beter van wordt. 
Het Vlaams ACV eist dat op alle niveaus, en dus ook vanuit de Vlaamse overheid, er alles aan gedaan wordt om de oorzaken van het vluchten van mensen aan te pakken.
Ook het klimaat is een zwakke, een weerloze, een kwetsbare. Vorige week eindigde in Bonn de Klimaatconferentie onder voorzitterschap van Fiji. Op dit kleine eiland maakt de opwarming van de aarde het leven nu al bijzonder moeilijk voor de bewoners. De arme landen legden in Bonn zeer duidelijk de vinger op de wonde: de rijke landen doen niet genoeg om het klimaat te redden. Het Vlaams ACV eist dat de Vlaamse Regering veel sterker inzet op de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Daarvoor moet ze nog meer inzetten op energiebesparing, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en op een ambitieus beleid inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit. Wat vooral ontbreekt in Vlaanderen is politieke daadkracht. 

Openbaar vervoer: basisbereikbaarheid

Openbaar vervoer samen met andere duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets zijn de oplossing om files aan te pakken en pendelen draaglijker te maken. Het Vlaams ACV eist ambitieuze plannen voor ons openbaar vervoer om een groeiend aantal reizigers aan te kunnen.
Het Vlaams ACV kan zich terugvinden in de principes van basisbereikbaarheid. Maar we stellen vast dat deze principes op het terrein niet worden gevolgd. Op het terrein is er niets zichtbaar. Wel zichtbaar is de negatieve impact van de besparingen die zorgen voor minder bereikbaarheid en die reizigers in de kou zetten.

Lees de volledige actualiteitsresoluties