#socialrights first in Europa!

Gisteren veranderde Brussel in het actieterrein voor een socialer Europa. Samen met de andere vakbonden hielden we een pleidooi voor een forse uitbouw van sociale rechten in Europa. Want Europa zal sociaal zijn of niet lang meer zijn.

Voer zelf actie op www.socialrightsfirst.eu

De actie is Brussel was slechts het startschot van een actieperiode die uitmondt in de Europese top van Göteborg, op 17 november. In aanloop naar die top kan je zelf jouw politici onder druk zetten en bij hen pleiten voor een sterker sociaal Europa, waar mensen tellen, niet de winst van grote bedrijven.
Surf naar www.socialrightsfirst.eu. Je vindt er gemakkelijk de twitteraccount van jouw beleidsmakers.
Europese pijler van sociale rechten

De Europese Commissie werkt aan een Europese Pijler van Sociale Rechten. Op de Europese top van 17 november in Göteborg valt daarover de beslissing. 
Die pijler van de Europese Commissie bestaat uit een aantal sociale rechten en principes. De Commissie heeft blijkbaar eindelijk begrepen dat de toekomst van Europa afhangt van de sociale uitbouw van Europa. Europa zal sociaal zijn of niet lang meer zijn.
Maar met wat de Commissie nu voorstelt alleen, gaan we er niet geraken. Mooie praatjes moeten ook realiteit worden. En vooral de lidstaten zoals België moeten dit nu ondersteunen.
Ons voorstel

  1. De sociale pijler moet snel afgewerkt en afgekondigd worden. 
  2. Tegelijk moet er een actieplan liggen om de mooie woorden om te zetten in daden, in concrete wetten en rechten. Betere lonen en een einde stellen aan sociale dumping zijn hierbij cruciaal. 
  3. Eenzijdig besparen op overheidsdiensten en het overdreven bevoordelen van machtige bedrijven en hun aandeelhouders moet stoppen in Europa. Europa moet weer voor en van de mensen worden. Daarom moeten er sociale doelstellingen bepaald en behaald worden. Want Europa moet meer en beter zijn dan koude begrotingscijfertjes. 
  4. Om de sociale pijler uit te bouwen moet Europa de nodige centen voorzien.