De basisbaan: opstap naar duurzame tewerkstelling

Wie na intensieve begeleiding door de VDAB nog geen job gevonden heeft, moet een baan aangeboden krijgen. Dat stelt het Vlaamse ACV in november voor op zijn congres. ‘Basisbanen halen mensen uit langdurige werkloosheid en versterken hun competenties’, zegt nationaal secretaris Ann Vermorgen.

Het voorstel: wat is een basisbaan?

Een basisbaan is een job in de sectoren die maatschappelijke noden lenigen zoals onderwijs, zorg, maatschappelijke dienstverlening, milieusector, sociale economie, natuurparken, sport, openbaar vervoer, enzovoort. Het gaat bijvoorbeeld over huisbewaarders en technische medewerkers in appartementsgebouwen, toezicht bij haltes en op tram en bus of helpende handen bij het maaltijdtoezicht op school.
‘De basisbaan moet vergoed worden aan het sectorale minimumloon en geregeld via een contract van onbepaalde duur’, benadrukt Ann Vermorgen. ‘Zo is de werknemer zeker van een inkomen maar wordt hij wel nog steeds geprikkeld om verder te zoeken naar een andere job. Dankzij vorming en opleiding op de werkplek bouwt de werknemer ook verder aan zijn competenties om te kunnen doorgroeien.’

Voor wie?

‘Er bestaan al initiatieven om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Denk maar aan de sociale economie en maatwerkbedrijven. De basisbanen zouden er zijn voor mensen die wel in het gewone arbeidscircuit kunnen meedraaien, maar er na langdurige activering geen job vinden.’

Waarom?

‘Gemiddeld een op de drie werkzoekenden die bij de VDAB instromen, is na twee jaar bemiddeling en begeleiding nog niet aan het werk. Zij hebben alle inspanningen geleverd die het activeringsbeleid voorschrijft, zonder resultaat. Wij vinden dat het eindpunt van een activeringstraject een job moet zijn. Tegenover jarenlange begeleiding en controle, moet het recht op een baan staan. Anders blijven deze mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt en van de maatschappij. 
Tegenstanders zullen zich afvragen waar het geld voor de basisbanen vandaan moet komen. Maar geld dat je besteedt aan werk geven, is niet verspild. Volgens onze berekeningen zouden er zo’n 25 000 basisbanen kunnen worden gecreëerd. De kostprijs wordt geschat op 285 miljoen euro, als we uitgaan van een brutoloon van 1700 euro per maand. Ter vergelijking, alle Vlaamse loonkostsubsidies kosten de sociale zekerheid 630 miljoen euro.
Amélie Janssens
Dit artikel verscheen op 13 oktober 2017 in Visie.

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17