LIVE: sfeerbeelden van op het Brussels ACV-congres

Hoe zijn we als vakbond vervlochten met onze hoofdstad? Daarover debatteert het congres van het Brussels Regionaal Comité van het ACV vandaag. Geniet van enkele sfeerbeelden.

Stedelijk syndicalisme

Het Brussels Regionaal Comité kiest resoluut voor het “stedelijk syndicalisme” of “stadssyndicalisme”. Dat betekent dat de Brussels ACV’ers willen werken aan een harmonische vervlechting van de diverse stedelijke functies, met name: werkgelegenheid, economische productie, administratie, diensten, vrije tijd, cultuur, huisvesting en onderwijs.
Hoe ze die uitdagingen wil aanpakken, daarover zetten ze vandaag de lijnen uit. Een dag vol debatten, lezingen, getuigenissen en natuurlijk ook de nodige stemrondes!

Sfeerbeelden van op het Brussels congres