Hoe sociaal stemmen Belgische Europarlementariërs?

Europa is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed show. Maar de Europese Commissie en het Europees Parlement nemen beslissingen die een sterke impact hebben op ons dagelijkse leven. Het ACV liet onderzoeken hoe onze Belgische Europarlementsleden stemmen over sociaaleconomische zaken.
Uit de studie wordt duidelijk dat in de meeste gevallen de parlementsleden de lijn van hun politieke partij en de fractie in het Europees Parlement volgen. Rechtse euro-parlementsleden stemmen vaak tegen de uitbouw van een socialer Europa. Linkse en centrum parlementsleden stemmen wel zeer vaak voor sociale maatregelen.  
We nemen enkele thematische dossiers onder de loep.

Dossier 1: Uitbouw van een Europese pijler van sociale rechten

Waarover gaat het? De Europese pijler van sociale rechten bevat basisbeginselen en rechten voor een eerlijker arbeidsmarkt en socialezekerheidsstelsels in Europa. De drie belangrijkste uitgangspunten zijn: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie (de integratie van achtergestelde groepen in de samenleving op basis van gelijke rechten). Het Europees Parlement stemde over een uitbouw van deze Europese pijler. 
Hoe stemden de Belgische Europarlementsleden? Christendemocraten, socialisten, groenen en liberalen stemden voor, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

Dossier 2: Invoeren van een Europees minimumloon

Waarover gaat het? Europa wil dat elk land een minimumloon invoert dat minstens 60 procent is van de inkomensmediaan (het middelste inkomen) in dat land. Dat moet het minimumloon in elk land op een meer aanvaardbaar en leefbaar niveau brengen, en zo de sociale gelijkheid bevorderen.
Hoe stemden de Belgische Europarlementsleden? Groenen en socialisten stemden voor, de meerderheid van de andere politieke fracties stemde tegen.

Dossier 3: Verplichte registratie van gedetacheerde werknemers

Waarover gaat het? De laatste jaren is er veel sociale fraude met gedetacheerde werknemers (werknemers die voor een bepaalde periode een opdracht uitvoeren in het buitenland). Ze worden vaak langdurig ingezet als goedkope werkkrachten met een slechte sociale bescherming. Om verdere sociale dumping tegen te gaan en beter te controleren, wil Europa dat de bedrijven elke gedetacheerde werknemer registreren.
Hoe stemden de Belgische Europarlementsleden? De meerderheid van de christendemocraten, socialisten, groenen en liberalen stemde voor. N-VA onthield zich (de politieke fractie waartoe NVA behoort stemde tegen).

Dossier 4: Sterkere aanpak van gezondheidsproblemen op het werk

Waarover gaat het? Al in 2015 keurde Europa een plan goed dat de grote uitdagingen beschreef op vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Het plan bevatte belangrijkste doelstellingen en maatregelen om gezondheidsproblemen op het werk te bestrijden. Europa stemde onlangs over een meer doeltreffende preventie en aanpak van spier- en skeletaandoeningen, een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen als gevolg van een job.
Hoe stemden de Belgische Europarlementsleden? Groenen, socialisten en christendemocraten stemden voor, N-VA stemde tegen en de liberalen waren verdeeld.