KB tijdskrediet gepubliceerd: dit verandert vanaf vandaag

Het KB over de uitkeringen voor tijdskrediet is vandaag (eindelijk) gepubliceerd. Het KB kwam er in uitvoering van de nationale cao die de sociale partners afsloten in december 2016. De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van tijdskrediet met motief naar 51 maanden.

Dit verandert vanaf vandaag:

  • Aanvragen voor tijdskrediet met motief tot 51 maanden met een RVA-uitkering kunnen voor alle zorgmotieven (3 maanden bijkomend ten opzichte van 1 april 2017).
  • Werknemers die twee deeltijdse jobs combineren en een 1/5 vermindering nemen, krijgen daarvoor ook een uitkering.
  • Het motief zorg voor een zwaar ziek familielid in het kader van het tijdskrediet alsook het thematische verlof medische bijstand kan ook worden ingeroepen voor de ouders en voor de kinderen van de partner waarmee de werknemer wettelijk samenwoont. Anderzijds vervalt deze mogelijkheid voor de aanverwanten tweede graad (broers, zussen of kleinkinderen van de echtgenoot).
  • De aanrekeningsregels van opgenomen tijdskrediet zonder motief op het tijdskrediet met motief wijzigen: het eerste jaar (pro rata voor deeltijdse opnamevormen) wordt niet langer aangerekend op het tijdskrediet met motief. Hierdoor houden werknemers die in het verleden tijdskrediet zonder motief hebben opgenomen, meer over van de pot van 51 maanden van het tijdskrediet met motief (36 maanden voor opleiding).
Dat ouderschapsverlof kan worden opgenomen onder een 1/10 opnamevorm (een halve dag per week, of een dag om de twee weken), een ander element uit die cao, is nog niet geregeld.