Brengt De Backer zijn inspectie bewust in diskrediet?

Er was vorige week veel om te doen. Een kind hielp bij de opbouw van een event. De ouders werden door de arbeidsinspectie beschuldigd van kinderarbeid. Of dat was toch het nieuws waarmee kranten uitpakten. Een verhaal dat niet bleek te kloppen. ‘Fake news’ dus. Volgens het ACV is er zelfs meer aan de hand: ‘Waarschijnlijk zag de staatssecretaris een mooie kans om de inspectie in diskrediet te brengen.’
Staatssecretaris voor Fraudebestrijding De Backer (Open VLD) voerde in de (sociale) media een heuse campagne tegen ‘zijn’ sociale inspectie. Terwijl het helemaal niet ging om een controle op kinderarbeid, maar wel om een controle op zwartwerk. Daarbij werd een inspecteur door een standhouder die een ‘medewerker’ weigerde te identificeren, zeer agressief aangepakt. De staatssecretaris kende die feiten perfect: hij werd op dinsdagmiddag geïnformeerd. En toch bleef hij dinsdagavond in ‘Van Gils en gasten’ op Eén en woensdagmorgen op Radio 1 een fout verhaal verder verspreiden.
‘Waarschijnlijk zag de staatssecretaris een mooie kans om de inspectie in diskrediet te brengen. Want regels en controles op die regels, dat is voor Open VLD iets uit de 19de eeuw’, zegt Herman Fonck van het ACV. ‘Hij sprong gretig op het onjuiste verhaal en hamerde op meer samenwerking tussen inspectie en zelfstandigen. Dat moet dan zoiets zijn als een samenwerking tussen stropers en konijnen. De realiteit is dat we in het dagelijks vakbondswerk vaststellen dat er vooral nood is aan veel meer controles op regels.

Uit goede bron: het echte verhaal

Op zondag 7 mei voerden inspectiediensten een controle uit naar zwartwerk tijdens de opbouw van het event ‘Ciao Tongeren’. Daar waren goede redenen voor: vorig jaar was daar, na een aangekondigde (!) controle, zwartwerk vastgesteld. Ook bij de controle op 7 mei trouwens: 85% van de gecontroleerde werknemers was niet in orde. 
Elke controle begint met de identificatie van de aanwezigen die er werken. Tijdens de actie weigerde een aanwezige op een stand om zich te identificeren. Hij wenste de komst van de standhouder af te wachten. 
Tijdens het wachten vroeg één van de inspecteurs wie het kind was dat ook op de stand aanwezig was. De echtgenote van de standhouder stelde dat het om haar zoon ging, waarop de inspectie de identiteitskaart van het kind vroeg, met de bedoeling de verwantschap na te gaan. 
Toen de standhouder even later aankwam, weigerde hij de inspecteurs op een normale manier te woord te staan en gooide hij een tafel tegen één van de inspecteurs. De inspecteur was vier dagen werkonbekwaam. De controle werd op dat moment afgebroken zonder dat er nog kon gesproken worden over de persoon die zich weigerde te identificeren. De inspectie deed meteen melding van het incident bij de politie.

Agressief

De werkgever die oorzaak van het incident was, koos voor de vlucht vooruit en contacteerde de pers met het verhaal over kinderarbeid. Hij stelde het voor alsof hij verontwaardigd was omdat de controle over de aanwezigheid op de stand van zijn kind zou gaan. Het is duidelijk dat dit niet de grond van de zaak was tijdens deze controle. Activiteiten van kinderen binnen het kader van hun opvoeding en vorming, in gezinsverband , in schoolverband, in het kader van jeugdwerk en jeugdbeweging zijn echter nooit kinderarbeid, werd ons bevestigd door de inspectie.
Waar het hier wel om gaat is dat een werkgever agressief wordt tijdens een controle op zwartwerk en weigert om een medewerker te identificeren. Om zo te ontkomen aan de vaststelling van zwartwerk? Daar hoorden we De Backer niet over.
David Vanbellinghen