Enquête: achtervolgt partnergeweld je op het werk?

Partnergeweld is een belangrijk maatschappelijk probleem en wie het meemaakt, ondervindt hiervan ook gevolgen op het werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil graag meer te weten komen over de impact van partnergeweld op de werkomgeving. 
Om een beter zicht te krijgen op de omvang en de impact van partnergeweld op de werkomgeving, voert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, in samenwerking met de Universiteit van Western Ontario in Canada en de Belgische vakbonden een nationale enquête uit.
In deze enquête worden werknemers bevraagd over hun ervaringen met partnergeweld, wat voor impact dit heeft op hun functioneren, hoe ze ondersteund worden en of hun werkomgeving hierin een rol kan spelen.

Voor wie is de enquête bedoeld?

Het Instituut doet dan ook een oproep aan alle werknemers, ook al maakten ze zelf geen partnergeweld mee, om volledig anoniem aan de enquête deel te nemen. Iedere persoon van 18 jaar of ouder kan deelnemen. Openbare of privésector: waar je werkt heeft geen belang.

Hoe deelnemen?

Ga naar https://tinyurl.com/lndao6u om de enquête in te vullen of voor meer informatie. 
En aarzel niet om deze enquête bekend te maken bij uw collega’s!

Wat gebeurt en met de resultaten?

De resultaten van de enquête en de concrete aanbevelingen die het Instituut op basis van deze enquête zal formuleren, zullen op een studiedag in het najaar van 2017 voorgesteld worden.

Waarom ondersteunt het ACV deze enquête?

Het ACV ondersteunt deze enquête, omdat wij vinden dat het geweld moet stoppen! De verspreiding van de enquête maakt deel uit van een traject rond gender gerelateerd geweld op het werk. De doelstelling is om te komen tot een conventie en aanbevelingen die in de Internationale Arbeidsorganisatie wordt gevalideerd. Ook het Europees Vakverbond en het Internationaal vakverbond voeren hier campagne rond.
Deze enquête wordt mogelijk gemaakt door Barb MacQuarrie van ‘The Centre for Research & Education on Violence against Women & Children’ van Western University in Canada.